Veřejnost více zajímají „evropské“ věci

Praha 5. 11. 2004

Na Českou správu sociálního zabezpečení se obrací stále více lidí v souvislostí s Evropskou unií. Zatímco v květnu letošního roku všechna pracoviště ČSSZ evidovala celkem 5 250 dotazů a žádostí (souhrnně podání) v souvislosti s EU, letos v září jich bylo už víc než 9 200. Počet činností spojených s tzv. evropskými agendami i nadále roste, zaměstnanců ČSSZ přitom nepřibylo.

Jak říká ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr: „ČSSZ se ocitla v unikátním postavení. Přestože je velmi významným místem EU pro sociální zabezpečení v ČR a je evidentní, že počet činností vzrůstá, nedostala na Evropskou unii ve srovnání s jinými orgány státní správy žádné nové kapacity. Naopak je jí uloženo v příštím roce snížit celkové kapacity o 55 míst.“

Z celkem 9 124 klientů, kteří se v září 2004 obrátili v souvislosti s EU na Českou správu sociálního zabezpečení bylo 5 739 občanů a 2 062 zaměstnavatelů. Dále ČSSZ dostale 1 323 podání ze zahraničí od nositelů pojištění. Nejvíc podání (dotazů, žádostí o zajištění výplaty, či vyplnění euroformulářů aj.), evidovala pracoviště ústředí ČSSZ, která odborně vedou ostatní správy a centrálně řeší výplatu důchodů (celkem 4 917 podání), následuje Detašované pracoviště ČSSZ v Brně s 1 092 případy.

Klienti se na pracoviště ČSSZ v souvislosti s evropskou problematikou nejčastěji obracejí kvůli důchodům, příslušnosti k právním předpisům či se žádostí o potvrzení a zaslání euroformulářů (nejčastěji E120, E121 aj.) příslušným zahraničním institucím. Podání řeší Kontaktní místa Evropské unie, která jsou na všech 98 pracovištích ČSSZ v celé republice. Informace podávají řádně vyškolení a jazykově vybavení zaměstnanci ČSSZ.

Česká správa sociálního zabezpečení se na vstup do Evropské unie začala připravovat s dostatečným předstihem. Zaměstnanci správy absolvovali odborná školení a zahraniční stáže. Rovněž se realizovala řada projektů v rámci programu Phare, při nichž ČSSZ spolupracovala se zahraničními nositeli pojištění. Na základě spolupráce byly navrhovány optimální postupy činnosti ČSSZ po vstupu do EU nejen v oblasti osobní komunikace s klienty, ale i v oblasti elektronického zpracování dat a on- line výměny informací.

Na základě získaných znalostí a zkušeností od zahraničních kolegů ČSSZ požadovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí navýšení funkčních míst, bohužel se tak nestalo. V dlouhodobém horizontu, budou – li počty podání v souvislosti s EU nadále růst a nebude –li počet lidí, kteří se evropskou problematikou na ČSSZ zabývají, navýšen, hrozí, že se vyřizování žádostí klientů může zpomalit či dokonce dočasně zastavit.