I odsouzení mají nárok na informace o sociálním zabezpečení

Praha 4. 11. 2004

Česká správa sociálního zabezpečení se snaží šířit osvětu v oblasti, kterou pro veřejnost spravuje. Oslovuje přitom nejen zaměstnance, podnikatele či studenty, nezapomíná ani na občany ve výkonu trestu odnětí svobody. Nedávno se proto uskutečnila beseda zaměstnanců znojemské Okresní správy sociálního zabezpečení s odsouzenými ve Vazební věznici ve Znojmě.

Diskuse se týkala především důchodového pojištění. Lidé ve výkonu trestu musejí stejně jako všichni ostatní občané proto, aby měli v budoucnu nárok na starobní důchod, získat potřebných 25 let pojištění. Jinak po dosažení důchodového věku (viz. www.cssz.cz) nedostanou penzi.

Lidé ve výkonu trestu se zaměstnanců OSSZ Znojmo ptali také na změny zákonů v letošním roce. Někteří totiž stále podnikají jako OSVČ. Zajímala je současná výše záloh na důchodové pojištění a možnosti a způsob platby pojistného. Pracovníci správy odsouzené mimo jiné informovali o tom, že pokud se jedná o samostatnou výdělečnou činnost hlavní, je třeba platit minimální zálohu na pojistné na důchodové pojištění ve výši 997 Kč měsíčně vždy, tedy i v případě, že je OSVČ ve ztrátě.

Uspořádat debatu o sociálním zabezpečení pro odsouzené přímo ve vězení napadlo sociální pracovnice věznice, které zprostředkovávají činnosti a zaměstnání pro lidi ve výkonu trestu odnětí svobody. Letošní diskuse byla už druhou v pořadí, první se na stejném místě uskutečnila v roce 2003. V budoucnosti chce ČSSZ v podobných osvětových akcích nadále pokračovat.

V brzké době – 10. 11. 2004 - se podobná akce uskuteční ve věznici v Kuřimi. Zúčastní se jí metodik pro oblast důchodového pojištění Detašovaného pracoviště ČSSZ v Brně. Tématem besedy budou mimo jiné odlišnosti ve vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) odsouzených osob, které jsou zařazeny do pracovního procesu. Školení je vyústěním dlouhodobé spolupráce DP ČSSZ v Brně s orgány Vězeňské služby ČR v jihomoravském regionu.