Sociální pojištění spravované ČSSZ bylo v září v přebytku 6,6 mld. korun

Praha 27. 10. 2004

Ke konci letošního září vybrala Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na důchodové pojištění 172, 2 miliardy korun, tj. o cca. 23,9 miliardy více než ve stejném období loni. Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) naopak vyplatila 169,2 miliard korun. Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ tak byl ke 30. 9. 2004 v přebytku 3,0 miliardy Kč. Ve stejném období loni přitom schodek příjmů a výdajů na důchody činil cca. 16,1 miliardy korun.

Tzv. důchodový účet ČSSZ „očištěný“ o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími, byl ke konci letošního září v přebytku cca 2,4 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ ke 30. září letošního roku vybrala 26,1 mld. Kč, tedy o cca 1,8 miliardy Kč více než ve stejném období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 22,5 mld. Tzv. účet nemocenského pojištění byl tak ke 30. 9. 2004 v přebytku 3,6 miliardy korun, zatímco ve stejném období loni byl v deficitu 1,7 mld.

Vývoj příjmů a výdajů na dávky nemocenského pojištění ukazuje, že změny systému nemocenského pojištění platné od začátku letošního roku byly prospěšné. Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění dokonce částečně pokryly výdaje na jednorázový příspěvek důchodcům.

Podle účetní evidence ČSSZ jsou tak systémy důchodového a nemocenského pojištění, tedy pojištění sociálního, (bez výdajů na administraci systému) v současné době v přebytku 6,6 miliardy korun. S ohledem na změny sazeb sociálního pojištění od 1. 1. 2004 a podle stávajícího vývoje ČSSZ odhaduje, že systém sociálního pojištění za celý letošní rok bude spíš mírně přebytkový.

Příjmy z pojistného, které vybírá ČSSZ, by měly ve státním rozpočtu České republiky pokrýt, vedle výdajů na dávky, které ČSSZ vyplácí, i výdaje na administraci systému České správy sociálního zabezpečení (mzdy pracovníků a ostatní výdaje na provoz).

Výše uvedené prognózy a údaje se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v kompetenci ČSSZ. Netýkají se penzí ozbrojených složek v režii ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva spravedlnosti. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat celkový stav tzv. důchodového účtu státního rozpočtu. ČSSZ nicméně vyplácí převážnou část důchodů v České republice.

Informace ke stavu tzv. důchodového účtu ČSSZ k 31. 7 a 30.6. 2004 a vysvětlení principu financování systému naleznete zde.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění ke 30. 9. 2004