Lidé mohou využít nové pracoviště OSSZ Šumperk

Šumperk 27. 10. 2004

Nové klientské centrum spolu s přístavbou původní budovy Okresní správy sociálního zabezpečení v Šumperku dnes oficiálně otevřela Česká správa sociálního zabezpečení. Veřejnost tak získala dostupnější a moderní pracoviště, které nabízí větší komfort služeb. Stuhu mezi hlavním vchodem pracoviště slavnostně přestřihla náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, náměstek ministra práce a sociálních věcí Jiří Hofman a ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr.

V rekonstruovaných a nově vybudovaných prostorách OSSZ Šumperk vzniklo klientské centrum s osmi přepážkami, pokladna pro přijímání plateb v hotovosti, dvě pracoviště pro posuzování zdravotního stavu občanů lékařskou posudkovou službou, devět kanceláří a také moderní zasedací místnost. Díky přístavbě má nyní šumperská správa rovněž vyhovující archivní, skladová a další obslužná místa.

Hlavním kritériem pro vybudování nových prostor byla vstřícnost k lidem a poskytování kvalitnějších služeb veřejnosti. Proto vzniklo diskrétní prostředí pro jednání s návštěvníky, kteří mají zároveň možnost kontrolovat práci úředníků. Elektronický vyvolávací systém umožňuje přehledný, plynulý a klidný přístup občanů na jednotlivá pracoviště.

Předností nových prostor správy je další vchod pro imobilní občany a dva výtahy, kterými se zdravotně postižení občané dostanou do ostatních kancelářských prostor úřadu v prvním a ve druhém poschodí.

Pracovnice klientského centra se věnují především odborné problematice OSVČ a malých organizací, která často vyžaduje osobní kontakt s návštěvníky. Důchodové oddělení a účtárna pojistného pro odevzdávání přehledů o vyměřovacích základech a pojistném či pro vystavování potvrzení o dlužných závazcích vůči orgánům sociálního zabezpečení dotvářejí celistvost služeb klientského centra.

Dodavatelem stavby byla firma FORTEX-AGS, a.s., projekt vypracovala firma Jiří FRYS – stavební projekce. Náklady na celou akci činily 20 994 000 Kč. Stavební práce probíhaly za plného provozu správy a zaměstnanci plnili i v provizorních stísněných podmínkách veškeré úkoly.

Na OSSZ Šumperk pracuje v současné době 66 lidí, z toho je 55 žen a 11 mužů. Budova šumperské okresní správy sociálního zabezpečení se nachází v ulici 17. listopadu, č. 19. Pro veřejnost je otevřena každý všední den.

Fotografie ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout zde.
Podrobnosti k novému pracovišti najdete na informačním letáku.