Řešení situace Leteckých závodů Kunovice: ČSSZ preferuje veřejný zájem

Praha 15. 10. 2004

Česká správa sociálního zabezpečení chce udržet zaměstnanost ve Zlínském kraji a pomoci podpořit rozvoj této oblasti. Na jednání se zástupci Zlínského kraje, zástupci města Kunovice a Uherské Hradiště o Leteckých závodech Kunovice to řekl ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr. Konalo se tuto středu na OSSZ Uherské Hradiště a zúčastnil se ho i správce konkursní podstaty kunovických Leteckých závodů Miroslav Sládek.

Náměstci hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš a Jaroslav Drozd na jednání představili svůj plán na vybudování regionálního letiště v Kunovicích. Aby ho bylo možné realizovat, muselo by být letiště, které nyní spravuje spolu s továrnou Leteckých závodů Kunovice správce konkursní podstaty, prodáno samostatně. Podle Lukáše by letiště přispělo k rozvoji kraje nejen v oblasti zaměstnanosti ale také v oblasti dopravní infrastruktury. Libor Lukáš také uvedl, že 15 let, kdy se nepodařilo Letecké závody prodat jako celek svědčí o tom, že to nebude možné ani teď. To podpořila i místostarostka Kunovic Mgr. Ivana Majíčková a starosta Uherského Hradiště Ing. Libor Karásek.

„O udržení zaměstnanosti v oblasti nám šlo při podávání návrhu na konkurz Leteckých závodů Kunovice a jde nám o to samozřejmě i nyní. Rozvoj infrastruktury je zárukou větší atraktivity regionu “, řekl Jiří Hoidekr. Ocenil, že se v tom shodne státní správa s veřejnou. Zároveň vyjádřil podporu veřejnému zájmu: „Pokud bude věřitelskému výboru Leteckých závodů předložena žádost Zlínského kraje na samostatný prodej letiště, ČSSZ ji podpoří.“, upřesnil Hoidekr. ČSSZ totiž dává přednost veřejnému zájmu, tedy dlouhodobému efektu z vyřešení konkursu na Letecké závody Kunovic.

Letecké závody, a.s. Kunovice jsou od 30. března 2004 v konkursu. Společnost víc než rok a půl neplatila pojistné na sociální zabezpečení. Ke dni prohlášení konkursu byl dluh na pojistném
61 739 468,- Kč a dluh na penále 28 957 347,- Kč. Celkem tak Letecké závody, a.s. Kunovice dlužily 90 696 815,- Kč. Letecké závody nyní spravuje správce konkursní podstaty. Podnik, který dále vyrábí a získává nové zakázky, v současné době zaměstnává 501 lidí.

Fotografie z jednání si můžete prohlédnout zde.