Začala putovní výstava k výročí 80 let sociálního pojištění

Mezinárodní konference ČSSZ představí jeho historii i současnost

Praha 8. 10. 2004

Ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr slavnostně zahájil putovní výstavu k 80. výročí sociálního pojištění. „Jsem rád, že vás mohu přívítat v sídle někdejší Ústřední sociální pojišťovny“, řekl úvodem. Dodal, že ho těší možnost osobně přivítat i ty, kteří práci v ÚSP sami zažili. Vernisáže výstavy se totiž zúčastnil i 84 letý Josef Maška, který ač v důchodovém věku stále aktivně pracuje pro nástupkyni Ústřední sociální pojišťovny - Českou správu sociálního zabezpečení. „Budu –li mluvit o událostech před osmdesáti lety, rád bych zdůraznil, že zákon, který si v těchto dnech připomínáme, připravili pro politiky odborníci na oblast sociálního pojištění. Byl bych rád, kdyby tomu bylo i dnes, kdy se tolik mluví o důchodové reformě. Nezapomínejme na tradice.“ vyzval Jiří Hoidekr.

Putovní výstavu ČSSZ připravila ve spolupráci se Státním ústředním archivem v Praze. Dokumentuje historii sociálního pojištění v českých zemích ve fotografiích, formulářích či formou dobové korespondence. Veřejnost ji bude moci vidět například v klientském centru Pražské správy sociálního zabezpečení, později také na krajských pracovištích správ sociálního zabezpečení v celé republice.

Výstava v ústředí ČSSZ je první akcí, kterou Česká správa sociálního zabezpečení u příležitosti přijetí zákona č. 221/1924 Sb. a.n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, pořádá. V pondělí 18. října se v Praze uskuteční mezinárodní konference. O úloze sociálního pojištění v mezinárodním kontextu bude diskutovat na osmdesát odborníků z oblasti sociálního pojištění ze zemí Evropské unie. Debat se zúčastní například slovenský ministr práce, sociálních věcí a rodiny Ĺudovít Kaník, generální ředitel finského ministerstva sociálních věcí a zdraví Kari Välimäki, předseda rady ředitelů Sociální pojišťovny SR František Halmeš, představitelé nositelů pojištění z Polska, Rakouska, Německa či Maďarska. Přijedou také nejvyšší představitelé Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení, Světové banky či Mezinárodní organizace práce. Záštitu nad konferenci převzal ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, příspěvek na konferenci přednese i ministryně zdravotnictví Milada Emmerová či ministr informatiky Vladimír Mlynář. Chybět nebudou ani delegace odborových centrál a zaměstnaneckých svazů na nejvyšší úrovni.

Jeden z programových bloků konference se bude věnovat užití informačních technologií v sociálním pojištění. Sérii vystoupení na toto téma zahájí ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář, pokračovat bude úřadující předseda Technické komise Evropské unie Martin Huizenga. Příspěvek o elektronickém podávání formulářů ČSSZ přes Portál veřejné správy či na digitálních nosičích z pohledu velmi aktuálních ročních evidenčních listů důchodového pojištění přednese rovněž vrchní ředitel úseku aplikační a projektové podpory ČSSZ Vladimír Fanta.

Na mezinárodní konferenci, jejímž symbolem je veselý obličej, se hosté budou moci seznámit i se systémem elektronického vzdělávání. ČSSZ ho úspěšně používá od roku 2001 a nedávno obsadil druhé místo na mezinárodní soutěži E-learning v praxi v rámci konference ICETA 2004. On–line se budou moci podívat také do digitálního archivu ČSSZ či podniknout virtuální prohlídku ústředním archivem ČSSZ, který je zřejmě největším archivem papírových nárokových podkladů ve střední Evropě. Vznikl v roce 1935 a nedávno se stal ojedinělou, plně funkční technickou památkou.

Československý zákon č. 221/1924 Sb. a.n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, byl přijat 9. října 1924 a nabyl účinnosti 1. 7. 1926. Byl prvním právním předpisem po 1. světové válce, který sociální pojištění sjednocoval i organizačně a respektoval individuální potřeby pojištěnců. Zavedl třídy pojištění a zvláštní pojišťovací soudnictví a trestní odpovědnost nejen za neplacení pojistného, ale i za porušení jiných povinností důležitých pro fungování systému. Pokroková norma byla dílem celé československé politické reprezentace.

Fotografie ze slavnostního zahájení výstavy si můžete prohlédnout zde.