Změna vedení v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav 6. 10. 2004

Ing. Jana Fronková je od 6. října 2004 novou ředitelkou Okresní správy sociálního zabezpečení v Mladé Boleslavi. Do funkce ji za účasti vrchního ředitele Mgr. Luboše Vaňka a ředitele Detašovaného pracoviště Praha Ing. Karla Perlíka slavnostně jmenoval ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr. Nová ředitelka vystudovala VŠE. Dosud pracovala jako ředitelka odboru pojistného v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda. Má za sebou i zkušenosti ze Sdružení zdravotnických zařízení a z Dopravního podniku hlavního města Prahy, kde působila jako statistik, specialista. Ing. Jana Fronková vyhrála výběrové řízení. Její 12letá praxe v oblasti zdravotního pojištění je solidním základem pro dobré a efektivní vedení okresní správy i pro posílení interpersonálních vztahů.

Fotografie ze slavnostního jmenování si můžete prohlédnout zde.