Elektronické vzdělávání ČSSZ slaví mezinárodní úspěchy

Praha 6. 10. 2004

Diplom a pohár za druhé místo získala ČSSZ za projekt elektronického vzdělávání Klient – zásady jednání. Uspěla tak v druhém ročníku mezinárodní soutěže E-learning v praxi, která se nedávno konala v Košicích v rámci konference ICETA 2004 - International Conference on Emerging Telecommunication Technologies and Applications.

ČSSZ soutěžila v kategorii On-line kurz, kterého se zúčastnilo 15 projektů. Kurz, který nakonec porota ocenila jako druhý nejlepší, slouží všem zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení, kteří jednají s klienty. Jeho cílem je naučit pracovníky správy profesionálně komunikovat v telefonu i při osobním kontaktu s veřejností či s kolegy z úřadu.

Kurz tvoří sedm lekcí, které doplňují příklady z praxe ČSSZ. Jedná se například o telefonní dovednosti, asertivní jednání, jednání s cizinci, postup jednání s klientem aj. Obsah vzdělávacího programu doplňuje přehledná grafika - využívá schémata, obrázky (i interaktivní) a audioukázky. Oceněný e-learningový projekt dosud úspěšně absolvovalo cca 1 400 zaměstnanců. Další 4 000 ho nyní studují. V ČSSZ přitom celkem pracuje víc než 8 100 lidí.

Elektronické vzdělávání Česká správa sociálního zabezpečení využívá od konce roku 2001. Umožňuje jí proškolit velký počet zaměstnanců v krátkém časovém období. Každý zaměstnanec prostuduje minimálně 3 kurzy. V současné době může studovat celkem 22 různých tématických programů. Pokrývají jak oblast povinného proškolování zaměstnanců státní správy, problematiku sociálního pojištění, tak oblast počítačových znalostí a dovedností.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.