Skončil druhý ročník kurzu Právnické fakulty UK pro zaměstnance ČSSZ

5. 10. 2004

Třicet zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení z celé republiky složilo závěrečné zkoušky 2. ročníku specializačního kurzu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostní promoce v Karolinu v pátek 1. října se zúčastnil ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr.

V rámci dvousemestrálního specializačního kurzu pro zaměstnance orgánů správ sociálního zabezpečení si pracovníci ČSSZ doplňovali a obnovovali znalosti z oboru, který před několika lety vystudovali, nebo k němuž se dostali na svém pracovišti.

Projekt specializačního kurzu vznikl na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení zásluhou JUDr. Jany Zemanové. Odborným garantem byla doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. Studijní program byl zaměřen na vybrané problémy správního, občanského, obchodního a pracovního práva. Věnoval se také otázkám z finančního a trestního práva.

První ročník kurzu se konal v zimním semestru školního roku 2002/2003. Po dobrých zkušenostech na něj loni v říjnu navázal další běh, určený nejen pro vysokoškoláky s ukončeným právnickým vzděláním. Zaměstnanci ČSSZ, zejména právníci, vedoucí odborů či referátů absolvovali kurz formou seminářů. V rámci druhého semestru vypracovali závěrečnou práci, kterou obhájili před komisí a složili závěrečné zkoušky.

Cílem projektu je vzdělávat zaměstnance ČSSZ a pokračovat v dlouhodobější spolupráci mezi ČSSZ a PF UK. A jaké jsou poznatky samotných účastníků?

Nebylo by špatné rozšířit počty hodin a v dalších letech pokračovat v novém kurzu.
Je třeba využít každé příležitosti prohloubit si právní vědomosti a lépe aplikovat právo v praxi.

Fotografie z ukončení kurzu si můžete prohlédnout zde.