ČSSZ se snaží o maximální informační otevřenost

Praha 24. 9. 2004

Výběr pojistného, výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění, personální a bezpečnostní politika či rekonstrukce nevyhovujících prostor. Tyto a další informace jsou součástí Zprávy o činnosti ČSSZ za rok 2003. Česká správa sociálního zabezpečení ji vydala letos v létě.

Obsáhlý dokument shrnuje podstatu působení ČSSZ a její činnost v uplynulém roce. Texty doplňují přehledné tabulky a grafy. Zpráva o činnosti ČSSZ za rok 2003 je přístupná každému – na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Vydání Zprávy o činnosti ČSSZ není stanoveno žádným zákonem. Vedení ČSSZ se ale rozhodlo dokument vydat proto, aby maximálně zprůhlednilo svou činnost, finanční toky uvnitř úřadu a poskytlo informace o chystaných změnách či novinkách uvnitř instituce. Jak říká ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr: „Hospodaříme se státními penězi a lidé mají právo vědět, jak a zda –li dobře či nikoliv. Také mají právo vědět, co ČSSZ jako životně důležitá instituce pro většinu obyvatel České republiky, chystá.“

Ze zprávy o činnosti mimo jiné vyplývá, že ČSSZ je velmi úspěšná ve výběru pojistného, a to i v mezinárodním měřítku. Obvykle používaným ukazatelem je ukazatel úspěšnosti výběru, definovaný jako podíl příjmů celkem (celkem vybrané pojistné a příslušenství k němu) k předpisům pojistného celkem. Úspěšnost výběru v roce 2000 byla 97,08 procenta, v roce 2001 už 98,37 procenta a v roce 2002 dokonce 99,64 procenta. Podobná situace byla i v roce 2003, kdy ČSSZ vybírala pojistné s úspěšností 99,35 procenta. Tak vysoká úspěšnost není obvyklá ani v nejvyspělejších zemích EU.

Z dokumentu je ovšem také více než zřejmé, že dlouhodobé podfinancování ČSSZ, která má na starosti většinu důchodů a nemocenské pojištění obyvatel České republiky, vede ke krizi v úřadu – mimo jiné co se týče odborně zdatných zaměstnanců. Průměrný plat zaměstnanců ČSSZ byl v uplynulém roce 16 723 Kč. To způsobuje, že ČSSZ na trhu práce nemá příliš co nabídnout, chybí tak mladí vzdělaní lidé a dochází k velké fluktuaci pracovních sil (9,42 %). V roce 2003 pracovalo v ČSSZ nejvíce lidí ve věku od 51 do 60 let (přes 30 %), poměrně početná byla i kategorie zaměstnanců nad 60 let (5 % v ústředí i v regionech). V perspektivě deseti a více let hrozí, že v ČSSZ budou převažovat zaměstnanci v postproduktivním věkovém pásmu a dojde k ohrožení výkonu především odborných agend.

Zprávou o činnosti ČSSZ za rok 2003 se letos na podzim bude zabývat vláda. Podle jejího plánu nelegislativních úkolů ji předloží ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.