V Praze budou jednat evropské špičky z oblasti sociálního pojištění

Praha 21. 9. 2004

80 let sociálního pojištění. To je název mezinárodní konference, která se 18. října 2004 uskuteční v Praze. Pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha ji pořádá Česká správa sociálního zabezpečení.

Akce, jejímž tématem je například sociální pojištění v mezinárodním kontextu či informační technologie v sociálním pojištění, se zúčastní ministr práce, sociálních věcí a rodiny Slovenska Ĺudovít Kaník, generální ředitel finského ministerstva sociálních záležitostí a zdraví Kari Välimäki či generální tajemník Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (ISSA) Dalmer D. Hoskins. Z českých zástupců účast na konferenci mimo jiné přislíbila ministryně zdravotnictví Milada Emmerová či ministr informatiky Vladimír Mlynář. Do Prahy přijedou jednat i odborníci z oblasti sociálního pojištění z Polska, Německa a Rakouska, ale i Evropské komise, Světové banky a Mezinárodní organizace práce. Chybět nebudou ani čelní představitelé tuzemských zaměstnavatelských a odborových svazů.

V České republice se v poslední době často diskutuje o důchodové reformě. Setkání u příležitosti 80 let sociálního pojištění je nebývalou možností pro výměnu zkušeností mezi odborníky z oblasti sociálního pojištění z různých států Evropské unie. Jak říká ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení, která akci pořádá, Jiří Hoidekr: „V roce 1924 byl na území někdějšího Československa přijatý do té doby velmi ojedinělý a na svou dobu velmi pokrokový zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Byla to jedinečná norma, která pojala sociální pojištění jako celek a upravila nemocenské, invalidní a starobní pojištění v jednom systému. Tenkrát jsme to rozhodně se sociálním pojištěním uměli, tak není důvod, proč to neumět nyní - třeba s pomocí našich zahraničních partnerů.“

Československý zákon č. 221/1924 Sb. a.n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, vstoupil v platnost 30. října 1924. Byl prvním právním předpisem po 1. světové válce, který sociální pojištění sjednocoval i organizačně a respektoval individuální potřeby pojištěnců. Zavedl třídy pojištění a zvláštní pojišťovací soudnictví a trestní odpovědnost nejen za neplacení pojistného, ale i za porušení jiných povinností důležitých pro fungování systému. Pokroková norma byla dílem celé československé politické reprezentace.

Mezinárodní konference 80 let sociálního pojištění není jedinou akcí, kterou ČSSZ u příležitosti výročí připravuje. Těsně před vydáním je ojedinělá brožura shrnující vývoj sociálního pojištění v českých zemích. Vrcholí rovněž přípravy výstavy k historii sociálního pojištění s dobovými fotografiemi. Bude putovní. Na podzim začne v ústředí ČSSZ v Praze a postupně bude prezentována na vybraných pracovištích ČSSZ v celé republice. Akce u příležitosti 80 let sociálního pojištění spojuje speciální logo. Jeho motivem je veselý obličej, symbolika dobré nálady každého člověka. Snahou České správy sociálního zabezpečení je, aby svými službami dala všem svým klientům důvod ke spokojenému úsměvu.