K 31. 7. 2004 byly důchody v přebytku

Vývoj potvrzuje prognózu ČSSZ: důchodový systém v roce 2004 bude spíše vyrovnaný

Praha 9. 9. 2004

Ke konci letošního července vybrala Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na důchodové pojištění 133, 5 miliardy korun, tj. 116 % příjmů stejného období loňského roku). Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) naopak vyplatila 131 miliard korun. Tzv. důchodový účet ČSSZ tak byl k 31. 7. 2004 v přebytku 2,5 miliardy Kč. Ve stejném období loni přitom schodek příjmů a výdajů na důchody činil cca. 13,8 miliardy korun.

Tzv. důchodový účet ČSSZ „očištěný“ o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími, byl ke konci letošního července v přebytku cca 1,5 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ ke 31. červenci letošního roku vybrala 20,3 mld. Kč, tedy 107,2 % příjmů stejného období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění a ostatní sociální dávky přitom činily 21,9 mld. (z toho výdaje na dávky nemocenského pojištění 18,3 miliard Kč). Deficit na dávkách nemocenského pojištění a ostatních sociálních dávkách byl tak k 31. 7. 2004 o 1,7 miliardy korun nižší než ve stejném období loni. Zatímco k 31. 7. 2003 činil 3,3 miliardy korun, letos ke stejnému datu schodek klesl na 1,6 mld. Kč.

Snížení deficitu a jeho vývoj ukazuje, že změny systému nemocenského pojištění platné od začátku letošního roku byly prospěšné. Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění dokonce částečně pokryly výdaje na jednorázový příspěvek důchodcům.

Podle účetní evidence ČSSZ jsou tak systémy důchodového a nemocenského pojištění (bez výdajů na administraci systému) v současné době v podstatě vyrovnané, na rozdíl od stejného období roku 2003. Tehdy byl deficit důchodového pojištění cca 17,5 mld. S ohledem na změny sazeb důchodového pojištění od 1. 1. 2004 a podle stávajícího vývoje ČSSZ odhaduje, že důchodový systém za celý letošní rok bude spíš vyrovnaný, případně mírně přebytkový.

Příjmy z pojistného, která vybírá ČSSZ, by měly ve státním rozpočtu České republiky pokrýt, vedle výdajů na dávky, které ČSSZ vyplácí, i výdaje na administraci systému České správy sociálního zabezpečení (mzdy pracovníků a ostatní výdaje na provoz).

Výše uvedené prognózy a údaje se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v kompetenci ČSSZ. Netýkají se penzí ozbrojených složek v režii ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva spravedlnosti. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat celkový stav tzv. důchodového účtu státního rozpočtu. ČSSZ nicméně vyplácí převážnou část důchodů v České republice – k 31. 7. 2004 to bylo 3 236 537 starobních, invalidních a pozůstalostních penzí pro 2 613 290 důchodců.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění
Informace ke stavu tzv. důchodového účtu ČSSZ ke 30. 6. 2004 a vysvětlení principu poskytování záloh na důchody naleznete zde.