Připravuje se celoevropský katalog služeb e-Govermentu

Praha 2. září 2004

Začátkem září do pražské centrály ČSSZ zavítaly zástupkyně firmy Capgemini z Belgie, Marianne Berkman a Vivian Vangerven. Capgemini zvítězila ve výběrovém řízení Evropské komise na projekt PEGSs (pan-European eGovernment services). Jejím úkolem je v první řadě provést průzkum požadavků obyvatel, podnikatelů a státní správy zemí Evropské unie na poskytování služeb e-Govermentu a poté připravit další návrhy pro implementaci služeb e-Governmentu v celoevropském měřítku.

Za ČSSZ hosty přivítal JUDr. Petr Hrubec, ředitel odboru evropské koordinace a mezinárodních vztahů. Jednání vedli náměstek ústředního ředitele pro úsek informačních a komunikačních technologií Ing. Dušan Drábik, dále Ing. Tomáš Čmakal, Bc. Libor Šmíd, Ing. František Křesák , Ing. Radka Poláková a JUDr. Jitka Konopásková.

Představitelky firmy Capgemini se zajímaly o to, jaké služby a jakým způsobem poskytuje ČSSZ klientům v současné době a jaké služby plánuje poskytovat v budoucnu, zejména formou e-Governmentu. Zástupci ČSSZ měli k těmto tématům připraveny prezentace, které se staly základem pro odbornou diskusi mezi oběma stranami.

Podobná setkání uskutečňuje firma Capgemini s různými institucemi v šesti dalších státech. Výsledkem všech jednání bude dotazník, který dostanou všechny členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Po zpracování vyplněných dotazníků by v roce 2005 měla vzniknout studie. Ta má popsat stávající úrovně e-služeb v jednotlivých zemích, stanovit priority a usnadnit veřejnosti orientaci v systému.

Fotografie z návštěvy zástupkyň firmy Capgemini si můžete prohlédnout zde.