Ústí nad Labem a Most mají novou ředitelku OSSZ

1. 7. 2004

Ve čtvrtek 1. července 2004 jmenoval ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr dvě nové ředitelky okresních správ sociálního zabezpečení v severních Čechách.

Ředitelkou OSSZ Ústí nad Labem se stala Ing. Zdeňka Svobodová. Původní profesí ekonomka začala v ČSSZ pracovat v září 2002 jako metodik výběru pojistného na DP Ústí nad Labem. Později se stala vedoucí tohoto oddělení. Nyní v souvislosti s organizačními změnami ČSSZ byla jmenována ředitelkou OSSZ v Ústí nad Labem.

Pracovním krédem Ing. Zdeňky Svobodové je: "Plnění daných úkolů bez stresů a negativních emocí. "

I v případě nové ředitelky OSSZ Most se jedná o kariérní postup. Ing. Ivana Henžlová vystudovala nejdřív SEŠ a po delimitaci plánovacího odboru ONV Most začala pracovala na ekonomickém úseku OSSZ Most. Během práce na okresní správě sociálního zabezpečení se rozhodla, že si zvýší kvalifikaci. Při zaměstnání tak vystudovala nejprve bakalářský studijní program VŠB - obor ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy, později na ČZU v Praze obor veřejná správa a regionální rozvoj. Nová ředitelka mostecké OSSZ Ing. Ivana Henžlová žádné zvláštní pracovní krédo nevyznává, ale má ráda lidi a práci s nimi.

Fotografie z jmenování obou ředitelek si můžete prohlédnout zde.