Výrobci softwaru se učili tvořit aplikace pro elektronická podání ČSSZ

Praha 29. 6. 2004

Téměř dvěstě lidí ze 130 různých firem se zúčastnilo konference „Tvorba aplikací pro transakční část Portálu veřejné správy“. V Mladé Boleslavi ji po záštitou Ministerstva informatiky uspořádala Česká správa sociálního zabezpečení. Cílem konference bylo naučit vývojáře mzdových a ekonomických programů vytvářet a elektronicky zasílat data orgánům veřejné správy prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Aby lidé dostávali důchod odpovídající jejich skutečným výdělkům a dobám pojištění, vedou organizace evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Dříve je uzavíraly poté, co u nich zaměstnanec přestal pracovat a pak je posílaly ČSSZ. Od začátku letošního roku se situace změnila. Novou povinností organizace je ELDP uzavřít na konci každého kalendářního roku a poté je odeslat ČSSZ.

ČSSZ preferuje zpracování a přenos ELDP elektronicky. Proto chce, aby to umělo co nejvíc mzdových a ekonomických programů. Softwarů je přitom v České republice více než tisíc a každý pracuje na jiném principu. ČSSZ nemá k těmto programům přístup a nemůže do nich zasahovat. Naprogramování je tedy záležitostí vývojářů jednotlivých softwarů.

Česká správa sociálního zabezpečení ale vývojářům vychází maximálně vstříc. Už před časem definovala, jak má vypadat správný výstup mzdového či ekonomického programu k ELDP. Jde o univerzální datovou větu, jejíž struktura je už několik měsíců volně dostupná na webových stránkách ČSSZ. Datová věta a způsob sběru elektronických ELDP bylo také jedno z témat projednávaných na konferenci v Mladé Boleslavi.

Cílem ČSSZ je, aby do konce letošního roku vyzkoušela elektronický přenos ELDP u 60 % organizací. V současné době ČSSZ eviduje cca 30 000 velkých organizací, tedy nad 25 zaměstnanců a zhruba 200 000 malých. V dubnu příštího roku by pak ČSSZ chtěla, aby jí organizace poslaly 60 % ELDP za rok 2004 elektronicky. Pokud by se to nepodařilo, ČSSZ by zpracovávala nově více než 4 miliony podkladů.

ČSSZ nabízí organizacím plnou součinnost. Podmínky a aktuální informace k ELPD průběžně zveřejňuje na svém webu http://www.cssz.cz, rovněž školí své zaměstnance. Také je v neustálém kontaktu s organizacemi, stejně jako s tvůrci mzdových systémů. Posledně zmiňovanou skupinu zaměstnanci ČSSZ také pravidelně školí.