Delegace slovenské Sociální pojišťovny v Praze

9. – 10. června 2004

Velmi přátelská atmosféra provázela setkání představitelů Sociální pojišťovny s vedením České správy sociálního zabezpečení.

Slovenskou delegaci vedl předseda rady ředitelů Dr. František Halmeš, spolu s ním ústředí České správy sociálního zabezpečení navštívili také místopředseda rady ředitelů Ing. Michal Horváth a člen rady ředitelů Ing. Petr Gajdoš.

Hosty přivítal ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr, 1. náměstkyně JUDr. Božena Michálková, náměstek pro evropskou integraci a mezinárodní vztahy Ing. Jan Šrank a ředitel odboru pro evropskou koordinaci a mezinárodní vztahy JUDr. Petr Hrubec.

Po představení obou institucí se rozproudila živá diskuse. Zástupci ČSSZ i Sociální pojišťovny se shodli na tom, že je třeba se setkávat častěji, lépe se poznat a více spolupracovat i v nových oblastech. Obě strany se proto jednoznačně vyslovily pro uzavření nové dohody o vzájemné spolupráci, která by kromě pracovních aspektů včetně stáží zahrnovala také výměnné pobyty zaměstnanců.

Debata se týkala i legislativních změn a zkušeností s jejich uplatňováním na Slovensku v novém systému pojištění. Slovenské hosty zase zajímaly návrhy a představy o důchodové reformě v České republice, zavádění moderních informačních technologií či příprava individuálních kont pojištěnců. Důležitou součástí jednání byly rovněž otázky slaďování koordinačních nařízení EU. Ústřední ředitel ČSSZ pozval hosty ze Slovenska na mezinárodní konferenci k 80. výročí zákona o sociálním pojištění, která se uskuteční v říjnu 2004 v Praze.

Závěrečný den pobytu na ČSSZ se slovenští hosté seznámili s unikátním archivem nárokových podkladů a digitalizační linkou.

Fotografie z návštěvy slovenské delegace si můžete prohlédnout zde.