První důchodci dostanou příspěvek k penzi tuto středu

Praha 1. 6. 2004

První kompenzace DPH – tisíc korun od státu k důchodu - vyplatí Česká správa sociálního zabezpečení zítra, tedy 2. června 2004. Půjde o 211 297 výplat důchodů, z toho 154 476 bude prostřednictvím České pošty, zbylých 56 821 penzí jde přímo na účty klientů.

Jednorázový příspěvek k penzi dostanou s červnovou penzí všichni důchodci automaticky, a to v termínech, kdy běžně dostávají svůj důchod. Jedná se o sudé dny v měsíci – od 2. do 24. dne v měsíci (výplata na účet nebo prostřednictvím České pošty), v případě ústavů sociální péče (domovů důchodců) se jedná vždy o 15. den v měsíci.

V červnu 2004 má ČSSZ celkem vyplatit 2 570 655 důchodů, z toho 1 844 069 prostřednictvím České pošty, 679 018 na účty klientů a 47 568 výplat půjde do ústavů sociální péče. Více v přiložené tabulce.

1 000 Kč dostane každý občan, který má nárok na důchod nebo jeho část alespoň za jeden den v červnu 2004. Příspěvek dostane důchodce jen jednou, i když má v daném měsíci nárok na výplatu více druhů důchodů.

Příspěvek se nebude započítávat do příjmu, pokud se zjišťuje výše příjmu pro účely jiných právních předpisů.

Jednorázový příspěvek od státu je kompenzací dopadů zvýšení daně z přidané hodnoty (zákon zákoně č. 237/2004 Sb.) a týká se všech typů důchodů, tedy starobního, plného i částečně invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu.