Návštěva lotyšské parlamentní delegace na půdě ČSSZ

25. května 2004

Ústředí ČSSZ navštívili 25. května 2004 hosté z Výboru pro sociální věci a zaměstnanost Parlamentu Lotyšska. Tříčlennou delegaci vedla předsedkyně výboru paní poslankyně Jevgenija Stalidzane, dalšími členy byli poslanci Maris Kucinskis a Olegs Denisovs. Za českou stranu delegaci přivítal a jednání vedl náměstek úseku evropské integrace a mezinárodních vztahů Ing. Jan Šrank.

Představitelé ČSSZ a lotyšské delegace se vzájemně informovali o aktuálních otázkách sociálního zabezpečení v obou zemích, o důchodech a dávkách nemocenského pojištění.

Česká strana informovala o postavení a působnosti ČSSZ v rámci státní správy, zdůraznila významné momenty současného období – restrukturalizaci územních organizačních jednotek ČSSZ, využívání moderních technologií, zřízení a fungování kontaktních míst EU na všech OSSZ, všestranná podpora orientaci na klienta.

Lotyšští hosté se živě zajímali o skladbu a výběr pojistného, o výpočet a výši důchodů a dávek nemocenského pojištění, o nástin základní osnovy důchodové reformy v ČR.
Na závěr pobytu na ČSSZ měli možnost seznámit se s unikátním archivem nárokových podkladů a digitalizační linkou.

Fotografie z návštěvy lotyšské parlamentní delegace si můžete prohlédnout zde.