V průběhu června budou vyplaceny kompenzace DPH

Praha 24. 5. 2004

V průběhu měsíce června stát vyplatí kompenzace, které by měly u sociálně slabších občanů zmírnit dopady přijatých změn v rámci zákona o DPH. Schválená opatření posilují příjmy rodin s dětmi a důchodců.

Jednorázový příspěvek pro důchodce

Všichni důchodci dostanou spolu s červnovou penzí jednorázový příspěvek od státu 1 000 Kč. Vyplatí ho Česká správa sociálního zabezpečení, a to automaticky - není třeba podávat žádnou speciální žádost. Jednorázový příspěvek je kompenzací dopadů zvýšení daně z přidané hodnoty (zákon zákoně č. 237/2004 Sb.) a týká se všech typů důchodů, tedy starobního, plného i částečně invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu.

1 000 Kč dostane každý občan, který má nárok na důchod nebo jeho část alespoň za jeden den v červnu 2004. Příspěvek dostane důchodce jen jednou, i když má v daném měsíci nárok na výplatu více druhů důchodů.

Tisíc korun k důchodu dostanou penzisté stejným způsobem, jako dostávají svůj důchod běžně, tedy ve stanovených výplatních termínech v sudé dny v měsíci od 2. do 24. 6.

U výplat na poště důchodce obdrží jeden výplatní doklad se dvěma ústřižky, které mu zůstanou (1 ústřižek s výší červnového důchodu/-ů a 1 ústřižek s výší jednorázového příspěvku)

U výplat na osobní účty bude příspěvek připsán na účet zároveň s důchodem (projeví se navýšením částky o 1000 korun).

U výplat důchodů do ústavů sociální péče pošle ČSSZ příspěvek tomuto ústavu.

Příspěvek se nebude započítávat do příjmu a pokud se zjišťuje výše příjmu pro účely jiných právních předpisů, nepodléhá ani dani z příjmů.

Nárok na výplatu příspěvku důchodci zaniká 30. června 2005.

Jednorázový příspěvek dítěti

Dětem, kterým bude za květen 2004 náležet přídavek na dítě, bude vyplacena jednorázová dávka ve výši 2 000 Kč na jedno dítě.

Příspěvek bude poskytnut automaticky. Nebude nutné, aby si rodiče podávali zvláštní žádost. Dávku vyplatí úřad práce příslušný k poskytování přídavku na dítě. O přiznání příspěvku nebude vydáno písemné rozhodnutí. Rodiče dostanou jen písemné oznámení.

Úřady práce vyplatí příspěvek buď v hotovosti nebo na účet (podle rozhodnutí příjemce), současně s přídavkem na dítě za měsíc květen 2004.

V případě, že dítěti není přiznán nárok na dětský přídavek, nebude mít nárok ani na tento jednorázový příspěvek.

Tato dávka má jednorázově vylepšit finanční situaci rodin s dětmi, jejichž příjem nepřesahuje 3-násobek životního minima rodiny.

Příspěvek se nebude započítávat do příjmu a pokud se zjišťuje výše příjmu pro účely jiných právních předpisů, nepodléhá ani dani z příjmů.

Kateřina Prejdová, tisková mluvčí MPSV ČR
221 922 359, 724 209 037
katerina.prejdova@mpsv.cz
www.mpsv.cz
 

Štěpánka Mikešová, tisková mluvčí ČSSZ
257 062 886, 724 302 802
Stepanka.Mikesova@CSSZ.cz