Starobní důchod je téměř dva a půl krát vyšší než před deseti lety

Praha 6. května 2004

Průměrný starobní důchod v České republice byl ke konci loňského roku 7 062 korun měsíčně. Penzisté tak dostávali o 4 049 Kč víc než důchodci v roce 1993, tedy 2,34násobek důchodu před deseti lety.

Tabulka č. 1 - Průměrná výše starobního důchodu (v Kč)
1993 1994 1995 1996 1997 1998
3 013 3 013 3 767 4 592 5 131 5 559

1999 2000 2001 2002 2003
5 894 6 277 6 793 6 819 7 062

Důchody jsou vyšší mimo jiné díky pravidelné valorizaci. Ta je podle zákona povinná v okamžiku, kdy index spotřebitelských cen a třetina růstu reálných mezd vzrostou o 2 %. Naposledy k valorizaci důchodů došlo začátkem roku 2004. Tehdy vláda zvýšila všechny důchody (kromě starobních také invalidní a pozůstalostí) o 2,5 %. Učinila tak nad rámec svých zákonných povinností, rozhodné ukazatele totiž dosáhly pouze 1,8 %.

Kromě průměrné výše starobního důchodu také roste počet starobních důchodců - lidé se totiž dožívají stále vyššího věku.

Tabulka č. 2 – Počet starobních důchodců
1993 1994 1995 1996 1997 1998
1 808 008 1 802 780 1 802 837 1 770 277 1 802 664 1 848 423

1999 2000 2001 2002 2003
1 879 883 1 906 759 1 922 772 1 907 830 1 914 219

S vyšší penzí a vyšším počtem důchodců souvisí vyšší výdaje na starobní důchody. Za posledních deset let stouply více než třikrát – v roce 1993 byly téměř 51 mld., ke konci loňského roku už dosáhly 156 mld. Kč. Více tabulka č. 3.

Tabulka č. 3. – Výdaje na starobní důchody (v tisících Kč)
1993 1994 1995 1996 1997 1998
50 864 013 57 758 669 72 034 524 85 063 170 104 198 248 114 605 484

1999 2000 2001 2002 2003
123 666 158 130 932 093 140 656 510 150 772 339 156 272 738

Nárok na starobní důchod mají lidé v případě, že dosáhli důchodového věku a získali potřebnou dobu pojištění. Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry starobního důchodu, která je 1 310 Kč měsíčně, a z procentní výměry. Ta se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Nejnižší procentní výměra je 770 korun měsíčně. Nejnižší důchod, který může klient dostat od České správy sociálního zabezpečení, je tedy 2 080 Kč měsíčně. Maximální výše starobního důchodu není stanovena.