Pojistné na sociální zabezpečení do 5 000 korun lze platit v hotovosti

4. května 2004

Pojistné na sociální zabezpečení či pohledávky do 5 000 korun lze od 1. ledna 2004 platit v hotovosti na místně příslušných okresních správách sociálního zabezpečení. Pokladny jsou otevřeny vždy v pondělí a ve středu od 10 do 15 hodin.

Jde o zcela novou a především doplňkovou službu, kterou se ČSSZ snaží vyjít vstříc svým klientům. Chce jim tak umožnit na místě zaplatit například zjištěnou pohledávku na pojistném. Platbu za jeden titul přitom nelze rozdělit do více pětitisícových položek, částku nad 5 000 Kč je třeba platit bezhotovostním převodem z účtu nebo v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence.

Limit 5 000 Kč je dán obecným přístupem k hotovostním platbám - současný trend směřuje mimo jiné z bezpečnostních důvodů k bezhotovostním platbám.

Platbu v hotovosti u pokladen Okresních správ sociálního zabezpečení umožnila novela zákona č. 589/1992, Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Příklady platné úpravy v oblasti plateb v hotovosti:

Ministerstvo financí
Úprava plateb je zakotvena v Zákoně o správě daní, § 59, odst. 3. Na všech Finančních úřadech jsou pokladny a klienti mohou platit v hotovosti. Limit pro tyto platby není stanoven.

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Zákon č. 592/1992 Sb., § 17, odst.(1) určuje způsob placení pojistného: bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na účet příslušné zdravotní pojišťovny nebo v hotovosti prostřednictvím banky, nebo držitele poštovní licence na příslušný účet. Pojistné tedy nelze platit přímo v pokladnách VZP.