ČSSZ se dohodla na spolupráci s maďarskou ONYF

Praha 29. a 30. dubna 2004

Nejen co do počtu kilometrů ale i co se týče problémů jsou si Česká správa sociálního zabezpečení a maďarský nositel důchodového pojištění ONYF blízké. Na jednání v Praze se na tom shodli ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr a generální ředitel ONYF Dr. Gábor Barát. Výsledkem dvoudenního jednání je dohoda, že ČSSZ a ONYF uzavřou smlouvu o spolupráci obou institucí.

Spolupráce se má týkat čtyř základních oblastí:

  1. koordinace se systémem Evropské unie – půjde především o vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci v orgánech EU
  2. systémové oblasti – krédem tohoto bodu je modernizace odchodu do důchodu s využitím dostupných a stále se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií
  3. vnitřní procesy – bude se jednat nejen o IT, či evidenci a správu údajové základny, ale také o výměnu zkušeností v oblasti systému řízení a provádění jednotlivých agend
  4. lidské zdroje – na tomto poli se má spolupráce týkat stáží a školení, ale také výměnných pobytů.

Hned po skončení jednání začali smlouvu připravovat experti z obou institucí. Pokud vše půjde podle plánu, rámcovou dohodu by mohl letos na podzim v Budapešti podepsat ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr. Do Maďarska má jet na pozvání generálního ředitele ONYF Dr. Gábora Baráta.

Fotografie z jednání si můžete prohlédnout zde.