Přibývá OSVČ, kteří si platí zálohy na důchodové pojištění

Praha 27. 4. 2004

Koncem letošního března evidovala Česká správa sociálního zabezpečení 676 092 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří musí povinně platit zálohy na důchodové pojištění. To je o 42 399 podnikatelů více než ve stejném období loňského roku a o 51 255 OSVČ více než v březnu 2002. Více přiložená tabulka.

Účast na důchodovém pojištění je v roce 2004 v souvislosti s novou právní úpravou povinná pro všechny OSVČ, které vykonávají svou činnost jako hlavní. Musí tak povinně platit i zálohy na důchodové pojištění.

U vedlejší samostatné výdělečné činnosti je v roce 2004 účast na důchodovém pojištění a povinnost platit zálohy závislá na výši dosažených příjmů. Závisí tedy na tom, zda OSVČ dosáhla v roce 2003 příjmů po odpočtu výdajů 44 400 Kč (pak je účast na důchodovém pojištění a platba záloh povinná) nebo pokud se k účasti na důchodovém pojištění v letošním roce přihlásila.

V roce 2005 je hranice příjmů, tzv. rozhodná částka 40 410 Kč. Platí v případě, že OSVČ vykonává vedlejší samostatnou činnost po celý rok 2004.

Počet OSVČ přihlášených k samostatné výdělečné činnosti byl letos v březnu 968 010. To je o 14 906 méně než ve stejném období loni, ale o 3 406 OSVČ více než v březnu 2002. Jak ze statistik České správy sociálního zabezpečení vyplývá, počet přihlášených OSVČ je vždy na začátku roku ve srovnání s koncem předcházejícího roku nižší. Tento trend je způsobený mimo jiné tím, že se OSVČ přihlašují k samostatné výdělečné činnosti v souvislosti s podáním přehledu za daný kalendářní rok.

Více přiložená tabulka.