Expertní jednání zástupců ČSSZ a Slovenské poisťovny

Praha, 21. – 23. dubna 2004

Doslova maraton pracovních porad a setkání představovalo třídenní expertní jednání zástupců České správy sociálního zabezpečení a ústředí Slovenské poisťovny.

Půvabné zástupkyně z Bratislavy vedla JUDr. Růžena Rybovičová, ředitelka odboru zahraničních vztahů SP, za ČSSZ pracovní tým řídil JUDr. Petr Hrubec, ředitel odboru evropské koordinace a mezinárodních vztahů.

Na programu jednání byly vzájemné informace o změnách právních předpisů obou států v oblasti důchodového a sociálního pojištění, o způsobu zajištění provádění evropských agend v ČSSZ a SP, o aplikaci bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení po 1. květnu 2004.

Debatovalo se také o pracovních postupech mezi ČSSZ a SP v oblasti příslušnosti k právním předpisům, důchodového, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. Důležitým bodem diskuse byla rovněž výměna názorů na přípravu revize Dohody mezi ČSSZ a Národní poisťovnou z roku 1993.

Fotografie z jednání si můžete prohlédnout zde.