Žádosti o odstranění tvrdosti zákona horníků ČSSZ nyní rozhoduje průběžně

Praha 9. dubna 2004

Česká správa sociálního zabezpečení už rozhodla 5 252 žádostí o odstranění tvrdosti zákona v případě hornických důchodů. Vyřešila tak téměř všechny žádosti, které jí k 8. dubnu 2004 přišly – celkem jich k tomuto datu bylo 5 387. Nově došlé žádosti – denně jich je kolem 25 – ČSSZ nyní rozhoduje průběžně.

2 018 žádostí ČSSZ rozhodla kladně, 3 234 žádostí zamítla. Důvodem zamítnutí byl nejčastěji fakt, že důchod byl přiznán před rokem 1.1.1996 nebo nebyl přiznán podle § 76 zák.č. 155/1995 Sb. a nařízení vlády 557/1990 Sb. ani dle usnesení vlády 465/1968.

V případě kladného rozhodnutí ČSSZ už téměř všem žadatelům poslala doplatky důchodu od
1. ledna 2004 (1 944 případů). Od dubna nebo května ČSSZ těmto lidem zařizuje pravidelnou výplatu penze ve zvýšené částce.

Problematikou hornických penzí se Česká správa sociálního zabezpečení zabývá od 19. listopadu 2003, kdy ji k tomu zmocnil ministr Zdeněk Škromach. Do té doby odstranění tvrdosti zákona horníků řešil samotný resort práce a sociálních věcí. Po rozhodnutí ministra postoupil resort všechny nevyřešené žádosti ČSSZ - celkem jich bylo 3 030.

Samotným vyřizováním žádostí se mohla ČSSZ začít zabývat v únoru 2004 poté, co připravila počítačové programy, vytvořila meritorní výklad složité problematiky hornických penzí a proškolila své zaměstnance. Všem žadatelům zároveň ČSSZ poslala informativní dopis.

Žádost o odstranění tvrdosti zákona horníků lze posílat jako běžný dopis na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08, Praha 5. Z dopisu musí být zřejmě, o co se jedná a žadatel musí uvést své rodné číslo, jméno, příjmení, adresu a podepsat se.

Zvýšení důchodu v rámci odstranění tvrdosti zákona se vztahuje pouze na ty horníky, kteří odešli do starobního důchodu po 1. 1. 1996, a jimž byla penze přiznána podle § 76 zákona č. 155/1995 Sb. a nařízení vlády č. 557/1990 Sb., nebo podle usnesení vlády č. 465/1968 Sb. .