Elektronické vzdělávání ČSSZ

Praha 8. dubna 2004

Zřejmě největší e-learningový projekt v České republice představila na konferenci ISSS 2004 – Internet ve státní správě a samosprávě - Česká správa sociálního zabezpečení. Jde o elektronické vzdělávání pro téměř 8 200 zaměstnanců ČSSZ.

E-learning Česká správa sociálního zabezpečení využívá od konce roku 2001. Technologie elektronického vzdělávání umožňuje proškolit velký počet zaměstnanců v krátkém časovém období. Téměř každý se může prostřednictvím intranetové sítě ČSSZ vzdělávat v některém z elektronických kurzů. Pokrývají jak oblast povinného proškolování zaměstnanců státní správy, problematiku sociálního pojištění , tak i oblast počítačových znalostí a dovedností.

Vzdělávání prostřednictvím intranetu například v problematice Evropské unie dosud využilo nejméně sedm tisíc zaměstnanců ČSSZ.

Zaměstnanci ČSSZ mohou studovat tyto elektronické kurzy:

  • odborné kurzy z oblasti sociálního pojištění (důchodové pojištění, nemocenské pojištění, pojistné v sociálním zabezpečení)
  • vstupní školení pro nové zaměstnance (vstupní kurz, kurz bezpečnosti práce, kurz první pomoci)
  • kurz jednání s klientem
  • kurz Evropské unie
  • kurz MS Outlook a další IT kurzy odpovídající jednotlivým modulům zkoušky ECDL

Elektronické kurzy obsahují animace, audio a videosekvence, samozřejmostí je elektronická komunikace.

Výhodou elektronického vzdělávání je rychlé předávání informací všem zaměstnancům, operativní aktualizace jednotlivých kurzů - například při změně právních předpisů a menší náklady na vzdělávání - mimo jiné odpadají výdaje na cestu na školení, vše se odehrává on –line.

Fotografie z konference ISSS 2004 - Internet ve státní správě a samosprávě si můžete prohlédnout zde.