Změna čísla sporožirových účtů České spořitelny nemá vliv na výplatu důchodů

Praha 6. dubna 2004

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje důchodcům, kterým je výplata důchodu poukazovaná na sporožirové účty vedené u České spořitelny, a.s., že provedená změna čísla, nemá žádný vliv na výplatu důchodu a tuto změnu není třeba Česká správě sociálního zabezpečení oznamovat.

Změna čísel sporožirových účtů bude u celého souboru cca 400 tisíc výplat důchodů provedena automatizovaně, přímou spoluprací České spořitelny, a.s. s Českou správou sociálního zabezpečení, a to bez účasti samotných klientů – důchodců.