Digitální archiv ČSSZ poprvé on – line pro veřejnost

Praha 5. dubna 2004

Vůbec poprvé se mohla veřejnost pomocí výpočetní techniky a internetu na dálku (on-line) seznámit s informacemi, které o nich eviduje Česká správa sociálního zabezpečení. Stalo se tak na konferenci ISSS 2004 – Internet ve státní správě a samosprávě, která se 29. a 30. března konala v Hradci Králové.

Lidé, kteří navštívili stánek ČSSZ, se mohli podívat na své údaje do digitálního optického archivu České správy sociálního zabezpečení. Pomocí dálkového spojení tak několik desítek návštěvníků zjistilo, jaké evidenční listy důchodového pojištění, tedy materiály rozhodující pro výpočet a výši důchodu, o nich ČSSZ eviduje. Pokud některé doby chyběly, pracovnice ČSSZ lidem poradily, jak a kde materiály získat a kam je mají doložit.

Česká správa sociálního zabezpečení tak na ISSS 2004 poprvé v praxi vyzkoušela základ elektronických Individuálních konta pojištěnce (IKP). Ty budou v roce 2006 samozřejmostí. Díky nim budou moci obyvatelé České republiky na jakémkoliv územních pracovišti České správy sociálního zabezpečení zjistit všechny informace o dobách a výdělcích důležitých pro důchodové řízení. Individuální konta pojištěnce navíc po vstupu České republiky do Evropské unie usnadní komunikaci se zahraničními nositeli pojištění.

Informace k ELDP
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) slouží k vedení záznamů o každém občanovi České republiky, který je účastníkem pojistného na sociální zabezpečení. ELDP vedou zaměstnavatelé a musí je každoročně posílat ústředí ČSSZ. Roční posílání ELDP je povinné od začátku letošního roku, předtím organizace posílaly ELDP ústředí ČSSZ teprve poté, co u nich zaměstnanec přestal pracovat.

Pro vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění platných od začátku letošního roku Česká správa sociálního zabezpečení vytvořila speciální program a definovala datovou větu, pomocí níž budou moci organizace zasílat do ČSSZ přímo data.

Na moderní, elektronický způsob komunikace se Česká správa sociálního zabezpečení intenzivně připravovala. Už v roce 2001 zahájila digitalizaci papírových evidenčních listů důchodového pojištění ze svého ústředního archivu. Šlo o data pojištěnců od roku 1935, kdy zřejmě nejrozsáhlejší archiv nárokových podkladů ve střední Evropě vznikl. V digitalizaci ČSSZ plynule pokračuje, nyní předvádí do elektronické podoby evidenční materiály z organizací.

Fotografie z konference ISSS 2004 - Internet ve státní správě a samosprávě si můžete prohlédnout zde.