ČSSZ chce, aby se konkurs na Letecké závody, a.s. Kunovice dotkl zaměstnanců společnosti co nejméně

Praha 31. března 2004

Okresní správa sociálního zabezpečení v Uherském Hradišti převezme výplatu dávek nemocenského pojištění zaměstnanců Leteckých závodů, a.s. Kunovice. Rozhodla o tom ředitelka OSSZ v Uherském hradišti Ludmila Hrabcová. Letecké závody, a. s. Kunovice jsou od úterý 30. března 2004 v konkursu. Na návrh České správy sociálního zabezpečení je tam poslal Krajský soud v Brně.

Letecké závody, a. s. Kunovice už víc než rok a půl neplatí pojistné na sociální zabezpečení. Ke dni prohlášení konkursu, tedy ke 30. březnu 2004, byl dluh na pojistném 61 739 468,- Kč a dluh na penále 28 957 347,- Kč. Celkem tak Letecké závody, a.s. Kunovice dlužily 90 696 815,- Kč.

Vedení České správy sociálního zabezpečení prohlášení konkursu vítá. Podle ústředního ředitele ČSSZ Jiřího Hoidekra chce ČSSZ celou věc řešit s ohledem na zaměstnanost v regionu.

„Česká správa sociálního zabepečení bude usilovat o členství ve věřitelském výboru a v součinnosti se správcem konkursní podstaty a konkursním soudcem chce přispět k tomu, aby se prohlášení konkursu samotných zaměstnanců Leteckých závodů dotklo co nejméně, “ řekl Hoidekr.

OSSZ v Uherském Hradišti tak převezme výplatu dávek nemocenského pojištění zaměstnanců Leteckých závodů, a.s. Kunovice. Dříve než je začne vyplácet, musí zkontrolovat, zda zaměstnavatel, tedy kunovické letecké závody, dávky nemocenského pojištění vyplácel do dne prohlášení konkursu. Případné dlužné dávky OSSZ vyplatí 15. května 2004.

V České republice existují čtyři druhy dávek nemocenského pojištění: nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství. Organizace, které mají více než 25 zaměstnanců, pro své zaměstnance zajišťují nemocenské pojištění včetně výplaty dávek nemocenského pojištění. U ostatních pojištěnců a osob samostatně výdělečně činných se o to stará OSSZ (PSSZ) příslušná podle místa trvalého bydliště.