Letecké závody, a. s. Kunovice dluží na pojistném už téměř 90 milionů korun

Praha 16. března 2004

Už víc než rok a půl neplatí Letecké závody, a. s. Kunovice pojistné na sociální zabezpečení. K 9. březnu 2004 tak společnost dlužila 87 788 254 korun, z toho byl dluh na pojistném na sociální zabezpečení 60 094 537 korun a dlužné penále 27 693 717 korun.

Letecké závody, a. s. Kunovice jsou od loňského podzimu v konkursním řízení. Návrh na konkurs podala 8. 10. 2003 ke Krajskému soudu v Brně Česká správa sociálního zabezpečení. Výše dluhu v té době činila 55 571 241 korun.

Vedení Leteckých závodů, a. s. Kunovice předložilo v prosinci 2003 vedení MPSV návrh, jak situaci řešit - společnost chtěla prodat nemovitosti, na které má zástavní právo Česká správa sociálního zabezpečení. S prodejem nemovitostí ale ČSSZ ani Ministerstvo práce a sociálních věcí nesouhlasí, a to z následujících důvodů:

  • navrhovaný způsob, zejména jeho smluvní provedení, nezaručuje úhradu dluhu,
  • mohlo by dojít ke zvýhodňování věřitele
  • navrhovaný postup není v souladu s platnou legislativou, podle které musí ČSSZ mimo jiné využívat všechny právní prostředky při hájení majetkových práv státu a sledovat, zda dlužníci plní své závazky.

Letecké závody, a. s. Kunovice nadále neplatí běžné pojistné a dluh tak stále roste. ČSSZ proto trvá na návrhu na prohlášení konkursu.

Vedení ČSSZ věří, že příslušný soud celou záležitost vyřeší co nejdříve tak, aby stát dále nepřicházel o vysoké částky. Pojistné na sociální zabezpečení totiž tvoří významný příjem státního rozpočtu a jsou z něj vypláceny zejména dávky nemocenského a důchodového pojištění.