Databanka pro koordinaci populace neexistuje

Praha 15. března 2004

Česká správa sociálního zabezpečení zjistila, že jejím jménem někdo rozesílá falešné dopisy s informacemi o databance pro koordinaci populace. Objevily se například na Děčínsku pod hlavičkou tamní Okresní správy sociálního zabezpečení.

Obsah dopisu byl vždy stejný, úryvek uvádíme:

Věc: Zařazení do databanky koordinace populace pro okr. Děčín

... Z výsledků statistického úřadu ČSÚ při FůMU při sčítání obyvatel v roce 2000 vyplývá, že při stoupající porodnosti … se neúměrně zvýšil počet Holčiček oproti Chlapečkům. Z populačního hlediska je optimální poměr H : Ch – 60 : 40. V našem okrese je poměr za posledních 5 let už alarmující a to 70 : 30 ...

... z vyhlášky … vyplývá, že bude tzv. nepoměrným rodinám … kráceno vyplácení přídavku na děti a porodného… Dostavte se proto k ústnímu jednání ...


Celé znění dopisu naleznete zde.


Česká správa sociálního zabezpečení a všechna její pracoviště se od těchto dopisů distancují. Žádná taková databanka ani podobný předpis, který by přijalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, neexistují.

Falešné dopisy někdo posílá v obálkách s dodejkou. Na nich je patrné, že nepochází z pracoviště České správy sociálního zabezpečení. ČSSZ totiž adresu odesílatele na obálkách vytváří tzv. "frankovacím strojem". Na obálkách, které byly spolu s falešnými dopisy pod jménem správy sociálního zabezpečení odeslány, je patrné, že adresu odesílatele někdo napsal na klasickém psacím stroji. Navíc jsou dopisy označeny padělaným razítkem a je uvedeno falešné IČO a DIČ.

Autora falešných dopisů ČSSZ dosud nezná. Protože chce zabránit nedorozuměním a pomoci svým klientům, snaží se podobným případům zabránit v součinnosti s policií.