Nové ředitelky pracovišť ČSSZ

1. 3. 2004

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Jiří Hoidekr uvedl do funkcí nové ředitelky pracovišť České správy sociálního zabezpečení v Severočeském regionu.

Ředitelkou Detašovaného pracoviště ČSSZ v Ústí nad Labem jmenoval ing. Annu Matulovou, která od roku 1990 vykonávala funkci ředitelky Okresní správy sociálního zabezpečení v Litoměřicích.

Ředitelkou Okresní správy sociálního zabezpečení v Litoměřicích jmenoval Věru Kalousovou, dosavadní zástupkyni ředitelky OSSZ, vedoucí odboru nemocenského a důchodového pojištění.

Důvodem personálních změn byl odchod dosavadní ředitelky DP ČSSZ v Ústí nad Labem do starobního důchodu.


Fotografie z uvedení do funkce si můžete prohlédnout zde.