MPSV - Nový zákon o nemocenském pojištění přinese finanční úlevu všem podnikům

V rámci koncepce reformy veřejných financí dostalo Ministerstvo práce a sociálních věcí úkol vypracovat věcný záměr zákona o nemocenském pojištění.

Mezi hlavní principy nové právní úpravy patří i převedení výplaty nemocenských dávek ze státu na zaměstnavatele. Během prvních 14ti dnů by vyplácely náhradu mzdy firmy, ale pouze za pracovní dny. Od 15. dne převezme výplatu nemocenských dávek Česká správa sociálního zabezpečení. Důvodem navrhované změny je snaha zamezit zneužívání systému, více zapojit zaměstnavatele do systému nemocenského pojištění a motivovat je k tomu, aby pro své zaměstnance systematicky vytvářeli zdravé pracovní podmínky. Tato praxe je běžná a s úspěchem využívaná ve většině států Evropské unie.

Tuto změnu bude stát zaměstnavatelům kompenzovat tím, že jim sníží procentní sazbu při odvodu pojistného. To znamená, že část pojistného, kterou platí firma za zaměstnance na nemocenské pojištění, bude nižší. A to pro všechny zaměstnavatele bez rozdílu.

Pro názornost pár příkladů:

Podnik A

Počet zaměstnanců 5
Průměrná mzda 18 831 Kč

Souhrn všech hrubých platů, ze kterých zaměstnavatel platí pojistné 1 129 860 Kč
Průměrná nemocnost 6,77%

V současné době, kdy je pojistné 3,30% zaměstnavatel zaplatí na odvodu ročně
37 285 Kč celkem.

Pokud by bylo pojistné sníženo na 1,5%, zaplatil by zaměstnavatel
za 1. - 14. den nemoci 14 277 Kč,
od 15. dne pak na pojištění a dávkách 16 948 Kč.

Celkem 31 225 Kč ročně. Tedy o 6 061 Kč méně než v současné době.

Podnik B

Počet zaměstnanců 20
Průměrná mzda 18 831 Kč

Souhrn všech hrubých platů, ze kterých zaměstnavatel platí pojistné 4 519 440 Kč
Průměrná nemocnost 6,77%

V současné době, kdy je pojistné 3,30% zaměstnavatel zaplatí na odvodu ročně
149 142 Kč celkem.

Pokud by bylo pojistné sníženo na 1,5%, zaplatil by zaměstnavatel
za 1. - 14. den nemoci 57 108 Kč,
od 15. dne pak na pojištění a dávkách 67 792,- Kč.

Celkem 124 899 Kč ročně. Tedy o 24 242 Kč méně než v současné době.

Podnik C

Počet zaměstnanců 100
Průměrná mzda 18 831 Kč

Souhrn všech hrubých platů, ze kterých zaměstnavatel platí pojistné 22 597 200 Kč
Průměrná nemocnost 6,77%

V současné době, kdy je pojistné 3,30% zaměstnavatel zaplatí na odvodu ročně
745 708 Kč celkem.

Pokud by bylo pojistné sníženo na 1,5%, zaplatil by zaměstnavatel
za 1. - 14. den nemoci 285 538 Kč,
od 15. dne pak na pojištění a dávkách 338 958 Kč.

Celkem 624 496 Kč ročně. Tedy o 121 211 Kč méně než v současné době.

Nová právní úprava v oblasti nemocenského pojištění je velmi potřebná. Současný systém je nevyhovující. Příjmová solidarita je příliš vysoká. Systém nemá dostatečné vnitřní ani vnější mechanismy, které by bránily jeho zneužívání - přes neustále se zlepšující zdravotní stav obyvatel ČR, nemocnost, podle statistik, stoupá. Navíc je současný systém velmi nákladný. Problémy souvisí s organizací a financováním zdravotnictví, s problémy trhu práce a systémem sociálních dávek. Dosavadní systém málo přispívá k platnosti zásady, že práce se musí vyplatit.

V Praze dne 25.2.2004

Kateřina Prejdová
tisková mluvčí MPSV ČR
221 922 359, 724/20 90 37
katerina.prejdova@mpsv.cz
www.mpsv.cz