Díky ročním evidenčním listům budou mít lidé průběžný přehled o svém důchodovém pojištění

Praha 16. 2. 2004

1. ledna 2004 se změnil způsob vedení evidence pojištěnců. Vstoupil totiž v platnost zákon č. 424/2003 Sb., který mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Podle nové normy musí organizace povinně ukončovat evidenční listy důchodového pojištění každý kalendářní rok a posílat je ústředí ČSSZ. Stejnopis ročního evidenčního listu přitom dostane i občan, aby měl průběžný přehled o odpracovaných dobách i o výši dosaženého vyměřovacího základu, který ovlivňuje budoucí důchodové nároky.

Česká správa sociálního zabezpečení vytvořila speciální program pro vyplňování klasických tiskopisů a definovala datovou větu, pomocí níž budou moci organizace zasílat do ČSSZ přímo data.

Před přijetím zákona č. 424/2003 musely organizace posílat ústředí ČSSZ evidenční listy teprve poté, co zaměstnanec u nich přestal pracovat. Zaměstnanec přitom neměl zpětnou kontrolu, zda zaměstnavatel ELDP skutečně poslal ČSSZ. Dozvídal se to teprve v okamžiku, kdy měl těsně před důchodem, třeba i po deseti a více letech. S takovým časovým odstupem pak pro něj bylo problematické dobu pojištění zpětně dohledat - bývalý zaměstnavatel už třeba neexistoval.

Evidenční listy důchodového pojištění ukončené každý rok jsou důležitým mezníkem pro vytvoření tzv. Individuálních kont pojištěnce (IKP), které vzniknou v roce 2006. Díky IKP budou moci obyvatelé České republiky na jakémkoliv územním pracovišti České správy sociálního zabezpečení, zjistit všechny informace o dobách a výdělcích důležitých pro důchodové řízení. Vyřízení důchodu se tak výrazně zkrátí. IKP navíc, po vstupu České republiky do Evropské unie, usnadní komunikaci se zahraničními nositeli důchodového pojištění.

Na vytvoření individuálních kont pojištěnce Česká správa sociálního zabezpečení intenzivně pracuje, digitalizuje papírové nárokové podklady. Začala už v roce 2001 a v jejím optickém archivu je v současné době uloženo více než 36 milionů podkladů.