Nedoručitelná oznámení o valorizaci důchodů ČSSZ v květnu skartuje

Praha 9. 2. 2004

České správě sociálního zabezpečení se vrátilo 8 000 nedoručitelných oznámení o valorizaci důchodů. Jde o oznámení důchodcům, kterým ČSSZ penze poukazuje na bankovní účet a kteří od doby, kdy požádali o bezhotovostní zasílání výplaty, změnili bydliště. Změnu ale nenahlásili České správě sociálního zabezpečení, proto jim nemohla oznámení doručit na současnou adresu.

Klienti ČSSZ, kteří dosud nové bydliště správě nenahlásili, by tak měli učinit co nejdříve. Také mohou do konce dubna 2004 požádat ČSSZ o opětovné doručení oznámení o valorizaci důchodů. Poté ČSSZ vrácená oznámení skartuje.

V souvislostí s bezhotovostními výplatami důchodů posílala ČSSZ v lednu 640 000 oznámení o zvýšení penzí. Celkem správa, včetně oznámení prostřednictvím České pošty u hotovostních výplat důchodů, vystavila 2 560 000 oznámení.

Podobná situace nastala už v loňském roce. Tehdy se ČSSZ vrátilo 6 000 nedoručitelných oznámení o valorizaci důchodů. Letos se situace opakovala, a to i přes to, že ČSSZ začátkem roku 2003 pomocí médií upozorňovala klienty, kteří dostávají důchody na bankovní účet, že jí musí hlásit změnu bydliště. Bez správné adresy totiž Česká správa sociálního zabezpečení nemůže lidem doručit žádné dokumenty či dopisy.

Všechny důchody z českého důchodového pojištění se zvýšily k 1. lednu 2004. Valorizaci provedla ČSSZ automaticky a oznámení o zvýšení důchodových dávek vystavila všem důchodcům. Ti, kterým výplatu v hotovosti zajišťuje Česká pošta, dostali oznámení spolu s výplatou důchodů za leden 2004. U bezhotovostní výplaty důchodu na účet klienta ČSSZ oznámení posílala jako běžnou listovní zásilku.