Kvůli slevám na telefon pro bezmocné občany vydává ČSSZ speciální potvrzení

Praha 29. 1. 2004

Bezmocní občané, kteří k žádosti o slevu na telefonní stanice Českého Telecomu, a.s. potřebují kopii rozhodnutí o přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost od České správy sociálního zabezpečení, se mohou obrátit na kterékoliv pracoviště správy sociálního zabezpečení .

Správa jim vyhotoví potvrzení, které opatří hranatým razítkem. Dokument, z něhož je patrná výplata zvýšení důchodu pro bezmocnost, uznává Český Telecom jako doklad pro přiznání slevy.

Potvrzení plně nahrazuje úředně ověřenou kopii rozhodnutí o přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost, kterou požadoval Český Telecom původně, aniž by o tom informoval ČSSZ.

Přestože je rozhodnutí ČSSZ o přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost plně v souladu s ustanovením § 86 odst. 1 zákona č. 582/91 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jeho kopii často notáři a matriky nechtějí úředně ověřovat. Veškeré údaje na rozhodnutí ČSSZ jsou vytištěné, a proto matriky a notáři nemohou potvrdit, že jde o originál a tedy ani ověřit jeho kopii.

Docházelo tak často k nesrovnalostem, kdy se bezmocní lidé obraceli na ČSSZ se žádostí o pomoc. Například detašované pracoviště v Brně jen v lednu evidovalo desítky takových případů. ČSSZ se proto obrátila na Český Telecom, aby svým klientům pomohla co nejdřív situaci vyřešit. Výsledkem jednání je vydávání výše uvedených potvrzení. Pouze správy sociálního zabezpečení Jihomoravského kraje jich od začátku letošního roku vydaly více než čtyři tisíce.

ČSSZ má 98 pracovišť v celé České republice. Centrální síť tvoří ústředí v Praze, jeho součástí je sedm detašovaných pracovišť v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Praze a Ústí nad Labem. Územní jednotky podřízené ústředí představuje 76 okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) a Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) se 13 územními pracovišti.