ČSSZ rozhoduje o odstranění tvrdosti zákona u některých horníků

Praha 28. 1. 2004

4 893 žádostí o odstranění tvrdosti zákona v případě hornických důchodů evidovala ke 13. lednu letošního roku Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se většinou o havíře, kteří odešli do penze v posledních deseti letech a mají často podstatně nižší důchod než jejich kolegové, kteří jsou v penzi déle.

Problematikou hornických penzí se Česká správa sociálního zabezpečení zabývá od 19. listopadu 2003, kdy ji k tomu zmocnil ministr Zdeněk Škromach. Do té doby odstranění tvrdosti zákona horníků řešil samotný resort práce a sociálních věcí. Po rozhodnutí ministra postoupil resort všechny nevyřešené žádosti ČSSZ - celkem jich bylo 3 030.

Žádost o odstranění tvrdosti zákona horníků lze posílat jako běžný dopis na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08, Praha 5. Z dopisu musí být zřejmě, o co se jedná a žadatel musí uvést své rodné číslo, jméno, příjmení, adresu a podepsat se.

Aby vše proběhlo v souladu se zákony a v co nejkratší době, ČSSZ pečlivě proškolila své zaměstnance a zajistila si potřebné softwarové vybavení. Nyní předpokládá, že o všech žádostech rozhodne nejpozději do poloviny letošního roku .

Požádat o odstranění tvrdosti zákona mohou pouze ti horníci, kteří odešli do starobního důchodu po 1. 1. 1996, a jimž byla penze přiznána podle nařízení vlády č. 557/1990 Sb., nebo podle usnesení vlády č. 465/1968 Sb. Nařízení č. 557/1990 Sb., mimo jiné stanovuje, že havíři museli splnit podmínky pro přiznání starobního důchodu v padesáti letech či v pozdějším věku a odejít z dolu do konce roku 1992.

Rozdíly ve výši hornických důchodů se začaly projevovat po 1. lednu 1996, kdy byl zaveden nový systém výpočtu důchodů a jejich valorizace. Tehdy došlo ke kombinaci dvou principů obsažených v zákoně o důchodovém pojištění:

  • Prvním je systém dvojího výpočtu starobního důchodu (podle starých a nových předpisů) s tím, že dotyčnému byl přiznán důchod vyšší.
  • Druhým principem jsou pravidla valorizace. Pravidelné zvyšování se týkalo vždy jen těch důchodů, které byly vypláceny ke dni účinnosti valorizace a důchodů přiznaných v roce, ve kterém dané valorizační nařízení nabylo účinnosti.