ČSSZ rozhodla o 96% žádostí o odškodnění v souvislosti s odvlečením do gulagů

Praha 7.1. 2004

Víc než osmnáct milionů korun vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení lidem, kteří žádali o odškodnění v souvislosti s odvlečením do sovětských gulagů. Správa tak vyhověla 46 žádostem (18%). Celkem jich ke konci loňského roku evidovala 254. 199 žádostí ČSSZ zamítla a v devíti případech nemohla dosud rozhodnout, mimo jiné proto, že probíhá řízení o prohlášení za mrtvého.

Nejvyšší odškodnění, které ČSSZ podle zákona č. 172/2002 vyplatila, bylo 1 548 000 korun, druhé nejvyšší pak 1 440 000 korun. Naopak nejnižší vyplacená částka byla 18 000 Kč. Platí přitom, že bývalí vězni mají za každý měsíc strávený v gulagu nárok na 12 000 korun, pozůstalí pak na polovinu – 6 000 Kč.

Přednostně, už v srpnu loňského roku, Česká správa sociálního zabezpečení vyřešila případy lidí, kteří sami měli být vězněni v gulagu. Správa tak brala ohled na často vysoký věk žadatelů.

Nejčastějším důvodem zamítnutí žádostí o odškodění byl fakt, že se nejednalo o odvlečení. Neoprávněně chtěli odškodnit například lidé či pozůstalí po nich, kteří se jako příslušníci německé či rumunské armády dostali mimo území České republiky do zajetí a pak byli zavlečeni do gulagu. Dále lidé či pozůstalí po nich, kteří do bývalého Sovětského svazu odešli dobrovolně.

Pro odškodňování v souvislosti s odvlečením do sovětských gulagů Česká správa sociálního zabezpečení zřídila speciální pracoviště tak, aby všechny žádosti vyřešila co nejdřív. Delší doba vyřízení některých případů, na kterou poukazoval například výbor „Oni byli první“, byla mimo jiné způsobena tím, že ČSSZ musela získat potřebnou dobovou dokumentaci často ze zahraničních archivů.