Důchody je třeba vyzvedávat si včas

Praha 17.12. 2003

Česká správa sociálního zabezpečení se v poslední době setkává s případy, kdy si lidé pozdě vyzvedávají své důchody na pobočkách České pošty. Proto chce své klienty informovat, že nevyplacené důchody zůstávají na pracovištích České pošty uloženy pouze časově omezenou dobu.

Po jejím uplynutí, kdy Česká pošta s.p. vrátí finanční prostředky na nevyplacené důchody ČSSZ, musí lidé požádat o zpětnou výplatu důchodů přímo Českou správu sociálního zabezpečení. O peníze tak klienti v žádném případě nepřijdou, celý proces obnovení pravidelné výplaty důchodu se ale bude muset znovu opakovat.

Důchody zůstávají na poště obvykle uloženy tři měsíce. Platí přitom, že zpětnou výplatu tří měsíčních splátek důchodů může Česká pošta, s.p. provést do dvacátého dne po dni, ke kterému byla splatná výplata důchodu pro třetí výplatní měsíc. To znamená, že si důchodci mohou nevyplacené důchody na České poště vyzvednout minimálně do 80 dnů počítaných ode dne splatnosti první výplaty důchodu.

Příklad:
Den splatnosti je 12. Na poště jsou uloženy výplaty důchodů za duben, květen a červen. Zpětnou výplatu všech tří splátek důchodů lze provést nejpozději 1. července.

Doba uložení třetí výplaty důchodu na poště může být i kratší než skutečných 20 kalendářních dní. Například, připadne-li den splatnosti důchodu na sobotu, doba uložení se zkrátí na 19 dnů. A to proto, že v těchto případech se doba splatnosti důchodu posouvá už na pátek, který sobotě dle řádného výplatního termínu předchází. ČSSZ se tak snaží maximálně vyjít vstříc svému klientovi, aby měl vždy zajištěnou výplatu důchodu včas.

Ke zkrácení lhůty uložení nevyplacených důchodů na České poště o více dní může dojít v souvislosti se změnami výplatních termínů v době svátků nebo tehdy, je-li nutné zkrátit obvyklé termíny pro vyúčtování výplat důchodů, například při valorizaci důchodů

Pravidelnou měsíční výplatu důchodů v hotovosti zajišťuje Česká pošta, s.p. Česká správa sociálního zabezpečení přitom určuje den výplaty (splatnosti), tedy termín, kdy Česká pošta s.p. doručuje důchod do místa bydliště důchodce. Pokud ho doručovatelka nezastihne, peníze zůstanou uloženy na poště po určitou výše uvedenou, omezenou dobu. Bezhotovostních výplat důchodů se žádné časové omezení netýká.