Změna termínu bezhotovostní výplaty důchodů v lednu 2004

Lidé, kteří dostávají důchody bezhotovostně na své účty vždy druhý den v měsíci, budou mít lednovou výplatu na svých účtech výjimečně až 5. ledna 2004. Česká správa sociálního zabezpečení totiž může finanční prostředky pro výplatu důchodů v daném kalendářním roce začít čerpat až 2. ledna 2004.

Jde o mimořádné opatření. V dalších měsících už bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem, tedy důchodci s výplatním termínem 2. dne v měsíci budou mít nejpozději tento den důchod na svých účtech.

Dávkami důchodového pojištění (důchody) jsou podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění starobní důchod, plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod a sirotčí důchod. O nároku na důchod rozhoduje ústředí ČSSZ.

Způsob pravidelné výplaty si volí klient. Jedná se o výplatu hotovostní – důchod doručuje Česká pošta, či bezhotovostní výplatu – důchod přijde na bankovní účet klienta. ČSSZ klientovi přidělí některý z výplatních termínů důchodu, jedná se o sudé dny v měsíci od 2. do 24.