ČSSZ se distancuje od předběžných výpočtů důchodů komerčními firmami

Praha 27.11.2003

Česká správa sociálního zabezpečení zjistila, že některé soukromé společnosti nabízejí za úplatu předběžný výpočet důchodů. V letáku, který má ČSSZ k dispozici, oslovuje komerční firma veřejnost s tím, že (citace letáku) „… s naším výpočtem získáte přehled o výši Vašeho důchodu dříve, než o něj zažádáte, což Vám pomůže lépe stanovit přesné datum odchodu do důchodu…“

Česká správa sociálního zabezpečení chce v této souvislosti občany upozornit a informovat:

  • Pro výpočet důchodu je třeba znát osobní údaje. Lidé by proto měli pečlivě zvážit, komu svá data poskytnou.

  • Nabízené předběžné výpočty důchodu nemohou být úředním dokladem, který by potvrzoval, že občan má nárok na takový důchod a který by jakýmkoliv způsobem zavazoval ČSSZ.

  • Výše důchodů závisí na tzv. všeobecném vyměřovacím základu a jeho přepočítávacím koeficientu. Ty stanovuje vláda pro každý kalendářní rok vždy v září roku předchozího. Důchody tedy nelze počítat příliš dopředu.

  • Od roku 2006 budou existovat elektronická individuální konta pojištěnce. Díky nim bude ČSSZ schopna kdykoliv zasílat informativní osobní listy důchodového pojištění všem občanům ČR. Osobní listy budou obsahovat také přehledy o příjmech občana a dalších skutečnostech. Tak, aby bylo možné v předstihu odhadnout i výši budoucího důchodu.

Dávkami důchodového pojištění (důchody) jsou podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění starobní důchod, plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod a sirotčí důchod. O nároku na důchod rozhoduje ústředí ČSSZ.