ČSSZ chce zlepšit podmínky pro posudkové lékaře

Praha 24.11.2003

Vyšší platy, mobilita a práce pouze pro Českou správu sociálního zabezpečení. Tak chce ČSSZ zvýšit zájem o práci lékaře Lékařské posudkové služby (LPS). Podle vrchní ředitelky LPS ČSSZ MUDr. Ljiljany Bojičové jde o těžkou, netraktivní a vysoce specializovanou činnost. „Bohužel tato práce je finančně a společensky nedoceněna, a to je potřeba změnit“, uvedla Bojičová.

Otázku Lékařské posudkové služby projednávalo vedení ČSSZ na celostátní poradě v Novém Městě na Moravě. Shodlo se, že je třeba pro posudkové lékaře připravit takové podmínky, aby přilákala nové zájemce. Podle Bojičové je třeba zajistit změnu ve třech hlavních oblastech. První je finanční motivace – v současné době jsou totiž průměrné platy lékařů v nepodnikatelské sféře ve zdravotnictví o dost vyšší než průměrné platy posudkových lékařů. Lékaře LPS je také třeba tzv. „odbřemenit“, tedy měli by posuzovat pouze pro dávky a služby v působnosti ČSSZ. Nyní totiž téměř ze 40% posuzují zdravotní stav i pro rozhodnutí o dávkách, které nejsou v systému sociálního pojištění, který spravuje ČSSZ. Dále by podle Bojičové bylo vhodné zvýšit mobilitu lékařů LPS odstraněním některých rigidních a dávno překonaných ustanovení právních předpisů. Je třeba, aby lékaři LPS podle potřeby jezdili do různých oblastí nebo za nimi putovala zdravotní dokumentace. Změny mají pomoci řešit kritickou situaci LPS. Díky nim se zkrátí lhůty rozhodování ve prospěch klientů ČSSZ – občanů České republiky.

Zlepšení podmínek pro posudkové lékaře projednává Česká správa sociálního zabezpečení s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterému je podřízena. Podle náměstkyně ministra Ing. Ludmily Müllerové, která má na starosti LPS a která se celostátní porady vedení ČSSZ zúčastnila, je resort práce a sociálních věcí návrhům ČSSZ nakloněno a chce je prosadit.

Fotografie z celostátní porady vedení ČSSZ si můžete prohlédnout zde.