Vedení ČSSZ: Na evropské agendy je třeba přijmout nové lidi

Praha 20.11.2003

V souvislosti se vstupem do Evropské unie je třeba přijmout nové pracovníky. Česká správa sociálního zabezpečení totiž bude podle Koordinačních nařízení vůči 24 státům Evropské unie, 3 státům EHP a Švýcarsku styčným orgánem pro oblast sociálního zabezpečení. Na celostátní poradě vedení ČSSZ v Novém Městě na Moravě to řekl ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Ing. Jiří Hoidekr.

„Personální posílení na agendy Evropské unie je nezbytné. Zaručí, že Česká správa sociálního zabezpečení novou a náročnou práci zvládne“, uvedl Hoidekr.

Zaměstnanci ČSSZ se musí na Evropskou unii předem připravit. Musí znát systémy sociálního zabezpečení všech zemí EU a nové administrativní postupy. Česká správa sociálního zabezpečení proto pro své zaměstnance pořádá soustředění a semináře, často ve spolupráci s odborníky z partnerských institucí členských států EU. Kontaktní pracovníci správ sociálního zabezpečení z celé republiky se navíc od letošního září účastní intenzivních školení zaměřených na aplikaci evropské legislativy a na práci s evropskými formuláři. Absolvují také intenzivní jazykovou výuku a navštěvují odborné kurzy, včetně e – learningu zaměřeného na problematiku Evropské unie.

Vstup do Evropské unie pro Českou správu sociálního zabezpečení také znamená zajistit co nejrychlejší, tedy elektronickou, výměnu dat o klientech. Týká se to jak územních pracovišť ČSSZ, tak zahraničních institucí, které mají ve státech EU na starosti sociální zabezpečení. ČSSZ proto ve spolupráci s ministerstvem informatiky chystá změny své komunikační infrastruktury.

Systém sociálního zabezpečení ve státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru je velmi rozdílný. Aby se uvnitř EU dodržovala stejná pravidla, mimo jiné platil princip volného pohybu osob, členské státy EU koordinují své sociální systémy. Řídí se přitom Nařízením Rady (EEC) č. 1408/71, prováděcím Nařízením Rady (EEC) č. 574/72 a dalšími složkami komunitárního práva, zejména judikáty Evropského soudního dvora.

Fotografie z celostátní porady vedení ČSSZ si můžete prohlédnout zde.