Návštěva nizozemské Sociale Verzekeringsbank

20. – 21.11.2003

Českou správu sociálního zabezpečení navštívila dvoučlenná delegace nizozemské Sociale Verzekeringsbank (SVB). Šlo o první kolo jednání orgánů sociálního zabezpečení České republiky a Nizozemska. Jednání se za SVB zúčastnili poradce pro mezinárodní vztahy Fons Laan a poradce pro sociální pojištění André G. F.M. Higler a za ČSSZ Praha mimo jiné ředitel odboru pro integraci do Evropské unie JUDr. Petr Hrubec a ředitelka odboru zahraničních agend JUDr. Dáša Kliková.

Cílem návštěvy bylo prohloubit a vzájemně se informovat o vyplácení dávek v souvislosti s bilaterální smlouvou mezi Českou republikou a Nizozemskem, která platí od 1. 9. 2002. Diskutovalo se také o Evropské unii a činnostech, které se členstvím v EU souvisejí jako třeba vyplňování E-formulářů, aj.

Sociale Verzekeringsbank zodpovídá za správu nizozemských národních schémat pro důchodové dávky, pozůstalostní dávky a dětské dávky. V současné době vyplácí SVB do České republiky 51 starobních důchodů, 12 důchodů pozůstalostních a 127 dětských dávek.

Fotografie z návštěvy nizozemské Sociale Verzekeringsbank si můžete prohlédnout zde.