Školicí středisko ČSSZ v Karlových Varech

Praha 3. 11. 2003

ČSSZ bude po vstupu ČR do Evropské unie podle Koordinačních nařízení vůči 24 státům EU, 3 státům EHP a Švýcarsku styčným orgánem pro tyto oblasti sociálního zabezpečení: důchody, peněžité dávky v nemoci a mateřství a peněžité dávky vyplácené při pracovních úrazech a nemocích z povolání.

Vstup do Evropské unie znamená pro ČSSZ řadu změn. Bude muset zajistit komplikované a administrativně náročné evropské agendy. Zaměstnanci ČSSZ musí znát systémy sociálního zabezpečení zemí EU a nové administrativní postupy. Od září 2003 se proto několik set pracovníků ČSSZ účastní školení zaměřených na aplikaci evropské legislativy a na práci s evropskými formuláři.

Pro permanentní vzdělávání všech zaměstnanců ČSSZ bude sloužit také školicí středisko v Karlových Varech. Vznikne v rekonstruované budově Okresní správy sociálního zabezpečení v Karlových Varech. Na školicí středisko vyhlásila ČSSZ výběrové řízení. Jeho vítězem se podle zákona o zadávání veřejných zakázek stala společnost Skanska. Vybudování střediska by mělo stát zhruba 73, 5 milionů korun. Na financování projektu se bude podílet i Evropská unie, z programu PHARE poskytne 570 tisíc euro. Z prostředků Phare je rovněž financován podpůrný školicí projekt v hodnotě 130 tisíc euro.

S vybudováním školicího centra pro Evropskou unii ČSSZ počítá už dva roky, od dubna 2002. Školicí možnosti ČSSZ totiž až dosud byly velmi omezené. Pracoviště, které vznikne v Karlových Varech, bude na úrovni členských států EU mimo jiné s buňkami pro simultánní tlumočení, moderními učebnami, ubytovací kapacitou.

Více informací naleznete zde.