ČSSZ: Pan Vít Olmer o důchod bojovat nemusel

Stížnosti na úřady a úředníky jsou v módě. Když mají reálný základ, proč ne, přiznává sám úředník. Nikdo přece není neomylný a úředník je také jenom člověk. Když se ale v novinách objeví článek se spoustou zkreslených údajů, podle kterých ale čtenáři mohou úředníka posuzovat, úředník chce sjednat nápravu. A jak jinak to nejlépe zařídit, než prostřednictvím média, v kterém zavádějící informace vyšla.

Článek v Lidových novinách „Můj boj o důchod“ , jehož autorem je pan Vít Olmer, má podobu literární fikce o „věčném boji“ občanů s úředníky státní správy. Smyšlenost celého příběhu potvrzují věty typu:“Je vás starejch nějak moc…“ nebo „po uplynutí téměř roku…“. Fikce ovšem končí okamžikem, kdy pan Olmer uvádí, že úředníky, kteří se vůči němu chovali nekorektně, byli zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení.

Příběh není pravdivý. ČSSZ může doložit skutečnosti, které téměř všechna tvrzení pana Olmera jednoznačně vyvracejí, a to např. dlouhou dobu řízení o žádosti, o níž se zmiňuje ve svém článku.

ČSSZ má zároveň pochybnosti, že by s panem Olmerem při jeho návštěvě územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 5 zaměstnankyně ČSSZ jednaly způsobem, který popisuje v novinovém článku. ČSSZ tedy dopisem požádala pana Olmera, aby se dostavil na územní pracoviště a označil zaměstnankyně, které „se nechaly uplatit půl kilem kávy, šampaňským a bonboniérou“. Pokud dotyčné úřednice skutečně přijaly v rozporu s etickým kodexem zaměstnanců věcné dary, bude tato skutečnost kvalifikována jako porušení pracovní kázně a budou přijata příslušná opatření podle zákoníku práce. Na základě zjištění skutečných okolností průběhu jednání s panem Olmerem uvítá ČSSZ zveřejnění pravdivých a objektivních informací v tisku, a to buď panem Olmerem, nebo Českou správou sociálního zabezpečení. Zveřejnění objektivních okolností a konkrétních dat Českou správou sociálního zabezpečení bude možné pouze v případě, že pan Olmer dá k zveřejnění písemný souhlas.

Tomáš Hejkal, ředitel Pražské správy sociálního zabezpečení
Eliška Volfová, VŘ provozního úseku důchodového pojištění ČSSZ