Valorizace důchodů v roce 2004

Praha 30. 10. 2003

Od ledna roku 2004 se zvýší všechny důchody českého důchodového pojištění. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, plné i částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Rozhodla o tom vláda, když letos v září přijala nařízení č. 337/2003 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2004. Podle něj vzroste procentní výměra všech důchodů o 2,5 %. Základní výměra, která je od roku 1998 1 310 Kč měsíčně, se nezvyšuje.

O zvýšení důchodů není třeba žádat. Úpravu provede ČSSZ stejně jako v předchozích letech automaticky. Všichni poživatelé důchodů od České správy sociálního zabezpečení dostanou oznámení o zvýšení důchodových dávek. Lidé, kterým je důchod v hotovosti vyplácen Českou poštou, oznámení dostanou současně s výplatou důchodů za leden 2004. Pokud se jedná o bezhotovostní výplatu důchodu na účet klienta, tito pojištěnci dostanou oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku.

Proti oznámení lze do 60 dnů po splátce valorizovaného důchodu podat námitky, a to u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu. Na základě námitek vydá Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutí, proti kterému lze podat žalobu k soudu.

O valorizaci důchodů v roce 2004 rozhodla vláda nad rámec zákonných povinností. Hodnota růstu rozhodných ukazatelů (tj. indexu spotřebitelských cen a třetiny růstu reálných mezd) totiž dosáhla ve sledovaných obdobích pouze 1,8 %. Povinnost zvýšit důchody přitom nastává v případě, že výše uvedené ukazatele vzrostou o 2 %.

Příklad - valorizace starobního důchodu:
Pobírá-li občan např. starobní důchod ve výši 7 200 Kč měsíčně, skládá se výše tohoto důchodu ze základní výměry 1 310,- Kč a procentní výměry 5 890,- Kč. Valorizací se procentní výměra zvyšuje o 2,5 %, tj. o 148 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru) na částku 6 038,- Kč. K této částce se přičte zpět 1 310 (základní výměra). Po valorizaci tak bude občan dostávat starobní důchod ve výši 7 348 Kč měsíčně.