Starobních důchodců je o třetinu více než před třiceti lety

Praha 16. 10. 2003

V České republice bylo na konci letošního září 1 908 877 starobních důchodců. To je o 618 183 poživatelů starobního důchodu více než v roce 1973. Tehdy Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela starobní důchody 1 290 694 lidem. Počet starobních důchodců tak za posledních třicet let vzrostl zhruba o třetinu. Nicméně z tabulky porovnávající přírůstek počtu starobních důchodců v jednotlivých dekádách vyplývá, že tento přírůstek trvale klesá, aby se v posledních letech 21. století prakticky zastavil.

TAB. Přírůstek počtu starobních důchodů  

1973-1980 230625
1980-1990 210034
1990-2000 175406
2000-2003 2118

  Podrobnosti naleznete zde

Ve starobním důchodu je v současné době téměř dvakrát více žen než mužů. Žen ve starobním důchodu bylo ke 30.9.2003 celkem 1 252 218, zatímco mužů necelá polovina – 656 659. Muži průměrně dostávali vyšší důchod než ženy – 7 897 korun za měsíc, zatímco ženy jen 6 423 korun. Průměrná výše starobního důchodu tak dosáhla 7 070 korun měsíčně, což je o 237 korun víc než loni. Tato průměrná výše je ovšem včetně předčasných důchodů. Bez předčasných důchodů činí průměrná výše starobního důchodu 7 214 Kč, z toho u mužů 8 031 Kč a u žen 6 559 Kč.

Nárok na starobní důchod mají lidé v případě, že dosáhli důchodového věku a získali potřebnou dobu pojištění. Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry starobního důchodu, která se nezměnila od roku 1998 a je 1 310 Kč měsíčně, a z procentní výměry. Ta se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Nejnižší procentní výměra je od 1. 1. 1996 celkem 770 korun měsíčně. Nejnižší důchod, který může klient dostat od České správy sociálního zabezpečení, je tedy 2 080 Kč měsíčně. Nejvyšší důchod, který nyní ČSSZ vyplácí, je v pásmu od 30 000 do 30 999 korun za měsíc – v dubnu 2003 ho dostávali dva lidé.

Všechny dávky důchodového pojištění včetně starobního důchodu ČSSZ vyplácí na základě tzv. dohody generací. Jde o princip solidarity, který spolehlivě funguje ve všech vyspělých státech světa. Lidé, kteří mohou pracovat a vydělávat, tak přispívají na ty, kteří třeba ze zdravotních důvodů nemají možnost řádného výdělku nebo dosáhnou určitého věku a pak mají nárok na zasloužený starobní důchod.