ČSSZ vymáhá pohledávky za plátci pojistného

Návrh na prohlášení konkursu na Let Kunovice

Praha 10. 10. 2003

Česká správa sociálního zabezpečení ve středu 8.10.2003 podala návrh na prohlášení konkursu na Letecké závody, a.s. Kunovice. Případem se bude zabývat Krajský soud v Brně. Plátce Letecké závody, a.s. Kunovice od prosince 2001 odváděl pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pozdě a od srpna 2002 ho s výjimkou jednorázové čtyřmilionové úhrady z 9.1.2003 měsíční pojistné neplatil a neplatí vůbec. Ke konci září 2003 se dluh Leteckých závodů, a.s. Kunovice vůči ČSSZ pohyboval v řádu desítek milionů korun.

O návrhu na prohlášení konkursu rozhodlo ústředí ČSSZ. Učinilo tak na návrh místně příslušné OSSZ. Situaci před tím vyhodnotilo Detašované pracoviště ČSSZ Brno se shodným závěrem.

Podle ústředního ředitele ČSSZ Ing. Jiřího Hoidekra je návrh na prohlášení konkursu na Let Kunovice na místě. „Po důkladném zvážení situace dlužníka jsme dospěli k závěru, že prohlášení konkursu je nejen odpovídajícím způsobem ošetření dluhu, ale při dobře a rychle provedeném konkursu i nadějnou cestou k uchování výroby i zaměstnanosti v regionu. Podle mých informací s námi firma nekomunikuje. Výjimkou bylo jednání o částečné úhradě dluhu částí kupní ceny z prodeje nemovitosti dlužníka, ke které jsme nakonec počátkem září dali souhlas. Navíc máme informace, že kunovické letecké závody nedluží pouze ČSSZ“ , řekl Hoidekr.

Návrh na prohlášení konkursu je jedním ze způsobů, jak vymáhat pohledávky. Například v prvním pololetí roku 2003 ČSSZ v souvislosti s vymáháním pohledávek na pojistném podala nebo se připojila k 841 návrhům na prohlášení konkursu nebo povolení vyrovnání.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení přitom tvoří více než jednu třetinu celkových příjmů státního rozpočtu. Pojistné musí platit organizace a osoby, které jsou na území ČR výdělečně činné v rozsahu, zakládajícím účast na nemocenském pojištění. Finanční prostředky, které se na pojistném vyberou, jsou určeny na úhradu dávek důchodového a nemocenského pojištění, dávek a služeb státní politiky zaměstnanosti a na úhradu správních výdajů při provádění výše uvedených agend.