Elektronický podpis za cenu jednoho piva

Praha 9. 10. 2003

Ministerstvo informatiky by mělo zajistit výrazné zlevnění elektronického podpisu. Na mezinárodním veletrhu výpočetní techniky Invex to řekl ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Ing. Jiří Hoidekr. Podle něj je cena elektronického podpisu nepřiměřeně vysoká a brání občanům v tom, aby více využívali služeb elektronických podatelen.

„Nemůžeme lidem přikazovat, aby za agendy s využitím moderních technologií platili tak vysoké částky. Měli bychom jim nabídnout dostupnou službu za dostupnou cenu. Představuji si, že by jeden elektronický podpis stál to, co teď stojí jedno pivo“, řekl doslova ústřední ředitel ČSSZ. Pokud nedojde k výraznému zlevnění elektronického podpisu, chce ČSSZ pro elektronická podání poskytnout svým klientům vlastní komerční certifikáty. Ty by byly zdarma a sloužily by pouze pro elektronickou komunikaci klientů s ČSSZ.

Otázku snížení ceny kvalifikovaných certifikátů (elektronického podpisu, který nyní za 700 korun za rok vydává pouze jediná společnost – První certifikační autorita) otevřel Ing. Jiří Hoidekr na Invexu během prezentace Portálu veřejné správy (PVS). Právě jedné ze služeb Portálu – transakční část - chce ČSSZ v budoucnu velmi využívat, ovšem zlevní – li kvalifikovaný certifikát.

ČSSZ byla jedinou institucí, která pilotně transakční část PVS využívala během pilotního provozu PVS – od 9. září do 6.října 2003. Prostřednictvím Portálu ČSSZ simulovala sběr měsíčních přehledů vyměřovacích základů a pojistného z vybraných malých organizací (do 25 zaměstnanců). Zjistila, že transakční část Portálu je pro tyto účely plně funkční a bezpečná.

V budoucnosti ČSSZ přes Portál veřejné správy plánuje pravidelný roční sběr 5,5 až 7 milionů evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) v rámci přechodu na roční aktualizaci nárokových podkladů důchodového pojištění. To je základem a rozhodujícím předpokladem pro vytvoření elektronických Individuálních kont pojištěnce, která by v roce 2006 měla být pro veřejnost dostupná. Díky nim si bude moci každý občan ČR kdykoliv a na kterémkoliv pracovišti ČSSZ zjistit stav svého konta a spočítat pravděpodobnou výši důchodu.

O rok dříve, v roce 2005, by měl vzniknout tzv. Registr pojištěnců, který by s měsíční aktualizací evidoval všechny pojištěnce a jejich pojistné vztahy. Pro ČSSZ to znamená každý měsíc ve spolupráci se zaměstnavateli aktualizovat údaje zhruba 5 milionů pojištěnců. Vznik Registru je nezbytný nejen proto, že po vstupu ČR zřejmě přibudou požadavky na poskytování údajů partnerským nositelům pojištění, ale také proto, aby ČSSZ mohla převzít výplatu všech nemocenských dávek, jak se plánuje. Navíc by podnikatelé měli mít možnost přes Portál veřejné správy vzdáleně přístupovat ke svému pojistného účtu. To by jim umožnilo kontrolu nad tím, jak jsou umísťovány jejich platby pojistného a zda mají či nemají dluh na pojistném, případně jaká je jeho výše.